12. Medlemsforslag om at give festivaler mv. mulighed for at opkræve billetindtægter

Sagsfremstilling

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om mulighederne for, at festivaler mv. kan opkræve entré, mens deres indtægtsgrundlag er usikkert som resultat af COVID 19. Dette skal dels medvirke til at sikre en større økonomisk sikkerhed for arrangørerne og dels gøre det lettere at afvikle festivaler mv. indenfor de gældende regler om afstandskrav mv.  

(Stillet af Radikale Venstre)

 

Motivering 

København skal være en by, der lægger asfalt til et bredt udsnit af kulturelle indslag. Desværre er mange af de aktører, der arrangerer udendørs festivaler mv. hårdt ramt af COVID 19 og har aktuelt store udfordringer med at arrangere næste års festivaler, da det økonomiske grundlag er så usikkert.

Når Teknik- og Miljøforvaltningen giver tilladelser til diverse festivaler på offentlige arealer, er det som oftest ud fra det princip, at arrangementerne skal være gratis, så adgangen til oplevelserne ikke skal være dikteret af, om man har råd til at deltage eller ej. Det princip støtter vi i i Radikale Venstre under normale omstændigheder op om. Men verden er forandret i øjeblikket, og vi er nødt til at tilpasse os de nye realiteter, hvis vi vil bevare København som en by med et bredt udbud af arrangementer i gadebilledet. Ellers risikerer vi, at flere opgiver at afholde festivaler, og det vil både gøre København til en kedeligere by og have langvarige skadelige virkninger for det københavnske kulturmiljø.

Derfor foreslår vi, at forvaltningen undersøger mulighederne for at give arrangører af festivaler mv. mulighed for at opkræve billetindtægter, som kan være med til at finansiere begivenheden, herunder udgifter til affaldssortering, oprydning, rengøring mv. Det er et stort ønske fra flere aktører, da det vil give en større sikkerhed om økonomien. Arrangementer, som kræver billet, vil også gøre det lettere at afholde de pågældende arrangementer med de korrekte afstandskrav mv.

 


Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. oktober 2020 

Et samlet udvalg stillede ændringsforslag til erstatning af 1.-punkt:  

”at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde forslag om mulighederne for at afholde lukkede festivaler på offentligt vejareal, parker m.v. under Covid-19 på baggrund af eksisterende lovgivning og regler.” 

Det således ændrede medlemsforslag blev godkendt uden afstemning.