Mødedato
10-03-2021 17:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Regnskab 2020 (2021-0050279)

3

Overførselsanmodninger 2020-2021 (2021-0049038)

4

1. behandling af budgetforslag 2022 (2021-0015381)

5

Investeringsforslag til OFS 20-21 (2021-0015383)

6

Faglighedsdrøftelse om folkeskolen i København (2020-0892385)

7

Medlemsforslag om intensivering af matematik-indsatsen

8

Status på "Styrket Udskoling" (2020-0836985)

9

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser (2020-0904164)

10

Finansiering af Ungeråd KBH (2021-0014160)

11

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022-2023 (2021-0010433)

12

Ændrede rammer for klassedannelse i byudviklingsområder (2021-0020375)

13

Pejlemærker for skole- og daginstitutionsgrunde (2021-0013536)

14

Orientering fra forvaltningen

15

Meddelelser fra borgmesteren

16

Sager til efterretning (2021-0004642)

17

Eventuelt