Mødedato
26-11-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om oplysningskampagne for folkeoplysende foreninger om lån af offentlige lokaler og faciliteter (2020-0861650)

3

Brugsaftale for Vesterbrogade 59 (2020-0023075)

4

Udmøntning af Festivalpuljen 2021 (2020-0808335)

5

Handlingsplan for ligestilling 2021-2024 (2020-0814904)

6

Ændring af udbetalingsprofil for Teater Sort/Hvid (2020-0810370)

7

Status på musikplan (2020-0839040)

8

Aktivitetspulje spillesteder 2021 (2020-0841843)

9

Profil for skoleidrætshal på Levantkaj (2020-0839514)

10

Nye kunstgræsbaner på Svanemølleanlægget, Østre Gasværk (2020-0841962)

11

Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter (2020-0820366)

12

Ansøgning om tilskud til TOMORROW 2021 via Megaeventpuljen (2020-0841553)

13

Revisionsrapport – løbende revision af økonomiområdet 2020 (2020-0862417)

14

FORTROLIG: Fortrolig orientering (2020-0804669)

15

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

16

Meddelelser

17

Eventuelt

18

B-sag: 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 og godkendelse af eksterne tilskud (2020-0857180)

19

B-sag: Ansøgning om støtte til Copenhagen Fashion Week talks-program, samt til 8-10 kortfilm om bæredygtighed i 2021 (2020-0853518)

20

B-sag: Ansøgning om støtte til Turning Tables Kulturlaboratorium Nørrebro 2020-2021 (2020-0856153)

21

B-sag: Ansøgning om støtte til BørnefestiBAL 2021 (2020-0855033)

22

B-sag: Ansøgning fra Dansk Rock Samråd om støtte til projektet ”Musikalske Besøgsvenner” (2020-0861722)

23

B-sag: Ansøgning fra Rigshospitalet om midler til udvidelse af projektet Den Hemmelige Have i Afsnit for Stråleterapi på Rigshospitalet (2020-0864492)

24

B Sag: Ansøgning om støtte til Maria Projektet (2020-0862015)

25

B-sag: Ansøgning fra John Kørner om midler til renovering af gavlmaleriet "Woman with 24 problems" (2020-0853222)

26

B-sag: Ansøgning fra Christianshavns Beboerhus om ekstra bevilling til etablering af handicapadgang (2020-0861580)

27

B-sag: Ansøgning om støtte til Copenhagen Light Festival 2021 (2020-0866890)

28

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)