Mødedato
24-09-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om tidspunkt for ekstra møder (2020-0216273)

3

Medlemsforslag om tryghed på Bavnehøj Idrætsanlæg (2020-0216273)

4

Medlemsforslag om skatesituationen på Den Røde Plads (2020-0216273)

5

Status på Covid-19 (Ingen indstilling) (2020-0216273)

6

Orientering om Budgetaftale 2021 (2020-0019073)

7

Status på samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn (2019-0277007)

8

Status for opdatering af tilskudsaftaler (2020-0162211)

9

FORTROLIG: Opfølgning på revisionsrapport for kulturinstitution (2020-0110108)

10

Udmøntning af akutpulje til spillesteder og øvrige kulturaktører (2020-0132020)

11

Driftsstøtte til spillesteder 2021-2024 (2020-0107657)

12

Ansøgning fra Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden om støtte i anledning af Covid-19 (2020-0156176)

13

Ingerslevsgade 44 – kulturkvadratmeter i Kødbyen (2019-0328118)

14

Udbud af drift af Hafnia-Hallen (2020-0068715)

15

Ansøgning fra Golden Days om reservationsbevilling til kulturårskort (2020-0217044)

16

Drøftelse af sagen om borgerdrevne grønne aktiviteter (ingen indstilling) (2020-0216273)

17

FÆLLESINDSTILLING: Revision af Restaurations- og Nattelivsplanen og etablering af Advisory Board (2020-0105488)

18

Ligestillingsredegørelse 2020 (2019-0279991)

19

Optagelse af internt lån til Københavns Museum (2020-0193172)

20

Halvårlig status på halinspektørordningen og halinspektørordningen i Vanløsehallerne (2020-0129015)

21

Udvælgelse af Sociale partnerskaber 2020-2024 (2020-0200815)

22

Udvælgelse af Pigepartnerskaber 2020-2023 (2020-0199049)

23

Mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2021 (2020-0142016)

24

Aflysning af Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2020 (2019-0274689)

25

Drøftelse af KFU-medlemmernes protokoltilførsler mv. (ingen indstilling) (2020-0216273)

26

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

27

Meddelelser

28

Eventuelt

29

B-sag: Uddeling fra Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd. B (sygdomsforskning) (2020-0157339)

30

B-sag: Godkendelse af sammenlægning af legater (2020-0187885)

31

B-sag: Godkendelse af justering af indtægtsgrænsen for ansøgere til trangs- og uddannelseslegater (2020-0203339)

32

B-sag: Ansøgning om støtte til Husets Teater (2020-0191237)

33

B-sag: Ansøgning om driftsstøtte til LiteraturHaus (2020-0190710)

34

B Sag: Ansøgning om støtte til Grønnegårds Teatret (2020-0192744)

35

B sag: Ansøgning om støtte til en kunstudstilling på Vesterbro (2020-0203513)

36

B-sag: Ansøgning om tilskud til KAPELLET/ THE CHAPEL: Performing Arts & Visitor Centre (2020-0219306)

37

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)