Mødedato
22-10-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om Energicenter Voldparken (2020-0811990)

3

Medlemsforslag om skatefaciliteter i Mimersparken/Tagensvej (2020-0811990)

4

Medlemsforslag om musikplanen (2020-0811990)

5

Ændret praksis vedrørende momsrefusion i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2020-0216630)

6

Udmøntning af aktivitetspuljen for spillesteder 2020 (2020-0821437)

7

Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal 2021 (2020-0078639)

8

FORTROLIG: Opfølgning på revisionsrapport for kulturinstitution (2020-0110108)

9

Udsættelse af udbud af Amager Bio og BETA (2020-0114048)

10

Udbud af Stengade 18 (Spillestedet Stengade) (2020-0810003)

11

FÆLLESINDSTILLING: Opdatering af samarbejdspapir mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen (2020-0803041)

12

Samarbejdsaftale med Team Danmark (2020-0017819)

13

Drøftelse om kreativ vækst (ingen indstilling) (2020-0811990)

14

Status på turisme (2020-0805327)

15

København Kommunes repræsentation i bestyrelser mv., inden for Kultur- og Fritidsforvaltningens ressort (2020-0049857)

16

Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2021 (2020-0807240)

17

Revideret forslag til mødeplan for Kultur- og Fritidsudvalget 2021 (2020-0142016)

18

Drøftelse af KFU-medlemmernes protokoltilførsler mv. (ingen indstilling) (2020-0216273)

19

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

20

Meddelelser

21

Eventuelt

22

B-sag: Ansøgning om støtte til Nordic Break League 2020 (2020-0220638)

23

B-sag: Ansøgning om støtte til kortfilmen Pant (2020-0221927)

24

B-sag: Ansøgning om støtte til projektet RUNAPA KAWSANA ALLPAN (2020-0800707)

25

B-sag: Ansøgning om tilskud til workshop og skriveforløbet Black to Normal (2020-0807078)

26

B-sag: Ansøgning om støtte til projektet Danse praksis i Fælledparken (2020-0814727)

27

B-sag: Ansøgning fra Københavns seks kunsthaller om støtte til tværinstitutionel indsats 2020-2023 (2020-0819885)

28

B-sag: Ansøgning til Nordic Noise Festival 2021 (2020-0822125)

29

B-sag: Ansøgning til HjerteRum 2021 (2020-0822198)

30

B-sag: Ansøgning til Women's Film Festival 2021 (2020-0823942)

31

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)