Mødedato
19-01-2021 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om oplysningskampagne for folkeoplysende foreninger om lån af offentlige lokaler og faciliteter (2020-0861650)

3

Medlemsforslag om gratis adgang til museer for veteraner (2021-0006095)

4

Medlemsforslag om at sætte fokus på kultur og sundhed i København (2021-0006095)

5

Medlemsforslag om at undersøge mulig etablering af et bibliotek i Gammel Dok (2021-0006095)

6

Medlemsforslag om erstatningsbaner til Ketsjersportens Hus (2021-0006095)

7

Etablering af rådgivende panel til arbejdet med de kultur- og idrætspolitiske konsekvenser af corona krisen (2021-0007349)

8

Folkeoplysende foreningers betaling ved eksklusiv brugsret (2019-0054569)

9

Kortlægning af løsningsmodeller og økonomiske konsekvenser for tilskudsaftaler (2020-0810678)

10

Procesplan for Festivalpuljen (2020-0900091)

11

FÆLLESINDSTILLING: Reetablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby (2021-0007813)

12

Aftale om EnergiCenter Voldparken (2020-0080713)

13

Musikhuset København – projektstatus og fondsdialog (2020-0217042)

14

Nyt kulturhus i Brønshøj Gamle Skole (2021-0004473)

15

11-mands kunstgræsbane og flere mindre kunstgræsbaner med tilhørende klub- og omklædningsfaciliteter i Ørestad Syd (2020-0905757)

16

Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark (2020-0905629)

17

Modernisering af Østre Kapel (2020-0905342)

18

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

19

Meddelelser

20

Eventuelt

21

B-sag: Ændring af tilskudsstørrelser som følge af ændret momspraksis (2020-0216630)

22

B-sag: Ansøgning om støtte til Lebanese Film Festival 2021 (2020-0896040)

23

B-sag: Ansøgning om støtte til FitforKids 2021 (2020-0898777)

24

B-sag: Ansøgning om støtte til etablering af Kulturstedet Springbrættet (2020-0901852)

25

B-sag: Ansøgning til projektet 'Fra kirkesal til dansesal' (2020-0906498)

26

B-sag: Ansøgning om støtte til projekt 'Ansvar for nattelivet' fra Club Mafia (2020-0906549)

27

B-sag: Ansøgning fra Brønshøj Sommer Jazz 2021 (2021-0005454)

28

B-sag: Ansøgning om tilskud til Copenhagen Harbour Parade (2021-0008148)

29

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)