29. B-sag: Ansøgning om støtte til etablering af chipnøglesystem i Sjællandsgade Bad (2020-0209747)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 130.000 kr. til etablering af chipnøglesystem i Sjællandsgade Bad.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen om 130.000 kr. til chipnøglesystem i Sjællandsgade Bad i 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet

Problemstilling

Foreningen Sjællandsgade Bad søger Kultur- og Fritidsudvalget om 130.000 kr. i 2021 til etablering af chipnøglesystem i Sjællandsgade Bad. 

Et chipnøglesystem vil forbedre badets mulighed for at håndtere frivilliges adgang til badet og mindske badets udgifter til nøgler.

Der er ikke afsat midler til formålet på budget 2021.

Sjællandsgade Bad er en gammel, fredet badeanstalt, som ejes af Københavns Kommune. Siden 2013 har den frivillige forening, Foreningen Sjællandsgade Bad, drevet badekulturhus i ejendommen. Med budget 2021 blev bevillingen til drift af Sjællandsgade Bad fornyet. Der er afsat en bevilling på 2,04 mio. kr. årligt i årene 2021-2024, hvoraf 600.000 kr. udbetales som driftstilskud til foreningen.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1)

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i dialog med ansøger, udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

/Merete Evers Dewilde

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Jonas Bjørn Jensen, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen og Maria Frej anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om kulturhuse).

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et tilskud på 130.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. (2020).