3. Medlemsforslag om kulturhuse og deres aktiviteter (2020-0888104)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle medlemsforslaget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Jens Kjær Christensen og Karina Vestergård Madsen har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 17. december 2020:

Det foreslås,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvordan kulturhusene og deres aktiviteter kan styrkes

Motivering

I denne drøftelse bør følgende elementer blandt andet indgå:

  • Fra vagt til vært
  • Kulturhusenes forskellige muligheder for aktiviteter med baggrund i husenes forskellige antal m2 og indretning
  • Samlokalisering med bibliotek eller idrætsfunktion
  • Lokale/bydækkende aktiviteter
  • Tilstedeværelse af relevant fagligt personale
  • Manglen på udviklingsmidler i husene
  • Værkstedsfunktioner
  • Bæredygtig cafedrift
  • Selvindtjeningskravets begrænsende effekt ift. udvikling af aktiviteter

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede medlemsforslaget.

Kultur- og Fritidsforvaltningen blev anmodet om, på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelser og tilkendegivelser, inden sommerferien 2021 at vende tilbage til udvalget med en indstilling med henblik på en temadrøftelse om kulturhusene.