26. B-sag: Ansøgning om støtte til lysværk under Copenhagen Light Festival 2021 (2020-0883196)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 36.500 kr. til lysværk under Copenhagen Light Festival 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om 36.500 kr. til Nuets Portal til lysværk under Copenhagen Light Festival 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Nuets Portal søger Kultur- og Fritidsudvalget om 36.500 kr. til lysværk under Copenhagen Light Festival i februar 2021. Copenhagen Light Festival støtter projektet med 22.000 kr.

Copenhagen Light Festival 2021 har modtaget i alt 835.000 kr. i støtte fra Københavns Kommune, heraf 600.000 kr. fra Festivalpuljen og 235.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler til tre ekstra værker (udvalgsmøde den 26. november 2020). 

Ansøger inviterer Sjøgren Music og Lysvirksomheden Desorb til at indgå i værket, som skal forvandle havnefronten omkring Goboats udlejningshus på Islands Brygge til et lyd- og lysshow. Værket vil indgå som en del af Copenhagen Light Festival. Værket forsøger, ifølge ansøger, at belyse grænseflader mellem det uhåndgribelige tidsrum, mellem fortid og fremtid, gradienten mellem lys og mørke, samt dynamikken mellem stilhed og larm.

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2021.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).