31. B-sag: Ansøgning fra Fotografisk Center om forhøjet driftstilskud (2020-0888084)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Fotografisk Center om forhøjelse af centrets varige driftstilskud med 250.000 kr. fra 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen fra Fotografisk Center om en varig forhøjelse af centrets driftstilskud på 250.000 kr. fra 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet. 

Problemstilling

Fotografisk Center modtager 805.500 kr. årligt i varigt driftstilskud fra Københavns Kommune. Fotografisk Center søger Kultur- og Fritidsvalget om en varig forhøjelse af centrets driftstilskud på 250.000 kr. fra 2021. Midlerne skal finansiere en akademisk medarbejder, der bl.a. skal udvikle projekter indenfor formidling, undervisning og samskabelse med særligt fokus på børn og unge.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1). 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

                                                                /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).