1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud:

  • Karina Bergmann

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt., foretrædeanmodningen i forhold til følgende sag på dagsordenen:

Dagsordenens punkt 8 – Driftsaftale for Sjællandsgade Bad

Følgende repræsentanter fra Sjællandsgade Bad havde anmodet om foretræde:

  • daglig leder Sofie Neergaard
  • bestyrelsesformand Rie Ljungmann

Foretrædet blev gennemført i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden) og blev gennemført i Teams. Marianne Kruckow overværede foretrædet.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at følgende embedspersoner i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 4, 1. pkt., skulle overvære de konkrete sager på dagsordenen:

 

Rikke Lauritzen:                                     Dagsordenens pkt. 2, 14

Christina Midjord:                                   Dagsordenens pkt. 3, 11, 16

Rikke Skovbølling Brandt:                      Dagsordenens pkt. 4

Annegrete Vallgårda:                              Dagsordenens pkt. 4, 5, 7, 13

Marianne Kruckow:                                 Dagsordenens pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32)

Sara Bech Jakobsen:                               Dagsordenens pkt. 11, 16

Aravni Jakobsen:                                     Dagsordenens pkt. 12

Nanna Bugge:                                          Dagsordenens pkt. 13, (25)

Cecile Christensen:                                 Dagsordenens pkt. 15

Sara Maria Korzen:                                 Dagsordenens pkt. 15

Thomas Bach:                                         Dagsordenens pkt.18, 19, 20, 21

Rikke Thielcke:                                       Dagsordenens pkt. 18, 19, 20, 21

 

Dagsordenen blev dermed godkendt.