33. B-sag: Kommende sager (2020-0216273)

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.   

19. januar 2021

 • Festivaler
 • Opsummering på tematikker i Idrætsplanen
 • Status på opdatering af tilskudsaftaler
 • FÆLLESINDSTILLING: flytning af klubhus til Kulbaneparken 
 • Udmøntningsindstilling, EnergiCenter Voldparken
 • Folkeoplysende foreningers betaling ved eksklusiv brugsret
 • Proces for ændring af tilskud som følge af ændret momspraksis
 • Musikhuset København
 • Kulturhus i Brønshøj Gl. skole 
 • Kunstgræsbane i samarbejde med Københavns Universitet
 • Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse
 • Østre Kapel
 • Eliteidræt, drøftelse
 • B-sag: Ansøgning om støtte til renovering af gavlmaleri 

11. februar 2021

 • Bibliotekernes materialebudget
 • Ørestad Skøjtehal – Mobilt gulv

4. marts 2021

 • FÆLLESINDSTILLING: Første udkast til Restaurations- og nattelivsplan 

Sager, hvor dato ikke er endeligt fastlagt:

Sekretariat og Byudvikling

 • Ansøgning: støtte til LOFT-House of International Theatre
 • Implementering af FN verdensmål på kultur- og fritidsområdet
 • Dialog med foreninger om svømmehalsdrift
 • Generel drøftelse af Podcast
 • Torvekiosken på Christianshavns Torv 
 • 11-mands kunstgræsbane i Ørestad 
 • Frivilligt teater
 • Udendørs fitnessanlæg
 • Lokalisering af 1-2 badezoner 
 • Golden Days
 • Samarbejdsaftale Energicenter Voldparken
 • Status på udbud af spillestedet Amager Bio
 • Implementeringsplan for samarbejde mellem KFF og BUF
 • Ændring af tilskudsstørrelser i tilskudssager
 • Kunstgræsbaners miljøbelastning og strategi til at nedbringe denne
 • Brugsaftale for Aftenskolernes Hus

Vækst, Internationalisering og Borgerservice

 • Ingerslevsgade 44 og Onkel Dannys Plads 9
 • Ny erhvervsstrategi for 2021-2023 

HRSØ

 • Evaluering af Frisættelsesforsøg i 2021
 • Orientering om handleplaner for revisionsberetning 2019 

Idrætsudvikling

 • Status på halinspektørernes arbejde (halvårlig)
 • Opfølgning på medlemsforslag om teknologidrevne udstyrsskabe i byrummet
 • Samlet status på temadrøftelser under Idrætsplanen

Ejendomsdrift & Service

 • Græsområdet

Historie og Kunst

 • Status for Historie & Kunst
 • Gratisdag på museer

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).