30. B-sag: Ansøgning om støtte til lysskulpturen Trick of the Tail under Copenhagen Light Festival 2021. (2020-0888171)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 18.000 kr. til lysskulpturen Trick of the Tail under Copenhagen Light Festival 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om 18.000 kr. til lysskulpturen Trick of the Tail under Copenhagen Light Festival 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget søges om 18.000 kr. til et undervands lysværk på Ophelia Plads under Copenhagen Light 2021 i perioden 5. - 7. februar 2021. Copenhagen Light Festival støtter projektet med 32.000 kr.

Festivalpuljen har støttet Copenhagen Light Festival 2021 på mødet den 19. juni 2020 med 600.000 kr., samt med en tillægsbevilling på 235.000 kr. til tre ekstra værker under Copenhagen Light Festival 2021 på udvalgets møde den 26. november 2020 - i alt 835.000 kr.

Ansøger beskriver Trick of the Tail som  en animeret undervands lysinstallation, der skal minde beskueren om de fantastiske historier af liv, vi ikke kan leve. Der er tale om et undervands lysværk, der med sine animerede former udtrykker bevægelsen af en hale. Halens form minder, ifølge ansøger, om den lille havfrueskulptur, som står på Langelinie. Installationen visualiserer bevægelsen af en havfrue som en hale, der svømmer væk fra det jordiske liv, tilbage til det naturlige undervandshabitat, hvor de andre havfruer bor.

Ansøgers samarbejdspartnere er Copenhagen Light Festival, som står for godkendelser, tilladelser og som giver finansiel støtte, samt Skuespilhuset, som giver elektricitet til værket mv. samt eventuelt Go-Boat i forhold til hjælp med vandtransport til placeringen af værket.

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2021.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg
/Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).