22. Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning

Der forelå ikke anmodninger med relevans for dagens møde.