27. B-sag: Ansøgning om støtte til Ørestad - podcast, fotoudstilling & byvandring (2020-0883644)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 50.000 kr. til Ørestad - podcast, fotoudstilling & byvandring 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om 50.000 kr. til Ørestad- podcast, fotoudstilling & byvandring 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget søges om 50.000 kr. til projektet Ørestad- podcast, fotoudstilling & byvandring 2021. 

Der søges om støtte til dækning af de udgifter, som vedrører podcastdelen af projektet, herunder udgifter til produktion af seks tematiske podcastafsnit af ca. 30-40 minutters varighed. Formålet med podcastserien er, ifølge ansøger, at udbrede kendskabet til Ørestad både politisk, arkitektonisk og socialt, samt at introducere til bydelens tilblivelse og forsøge at skabe en større forståelse for områdets betydning og beskaffenhed. Ifølge ansøgerne, skal serien give borgere en nem og gratis adgang til viden og mod på selv at udforske området i Ørestad. 

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2021.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg

/Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).