2. Medlemsforslag om oplysningskampagne for folkeoplysende foreninger om lån af offentlige lokaler og faciliteter (2020-0861650)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle medlemsforslaget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Karina Bergmann har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 26. november 2020:

Det foreslås,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at der udarbejdes et budgetnotat til overførselssagen 2021, der dels skal omhandle en oplysningskampagne for folkeoplysende foreninger om lån af offentlige lokaler og faciliteter og dels en model for, hvordan foreninger m.v. får ret til at bruge skoler i hverdage efter kl.16 og i weekenden.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. november 2020:

Sagen blev udsat til den 17. december 2020 i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Motivering

På mødet den 22. oktober 2020 godkendte et enigt Kultur- og Fritidsudvalg det opdaterede samarbejdspapir med bl.a. ændrede udlånstider og mulighed for overnatning. 

Som en del af den videre proces skal de nye retningslinjer kommunikeres til skoler og folkeoplysende foreninger fra forvaltningernes side. 

Det konservative Folkeparti har længe arbejdet for at få åbnet skoler m.m. op for folkeoplysende foreninger og styrke foreningslivet og civilsamfundet på den måde. Vi vil derfor gerne sikre os at nuværende foreninger bliver ordentligt oplyst om tilbuddet, men også at tilbuddet kommer ud til den brede befolkning, således at flere foreninger kan se dagens lys. 

Vi ønsker kampagnen som en outdoor-kampagne gerne ledsaget af eksempelvis en lille kampagnefilm til kommunens, skolernes og foreningers hjemmesider og sociale medier. 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020:

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 19. januar 2021.