Mødedato
17-12-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om oplysningskampagne for folkeoplysende foreninger om lån af offentlige lokaler og faciliteter (2020-0861650)

3

Medlemsforslag om kulturhuse og deres aktiviteter (2020-0888104)

4

FORTROLIG: Udbudssag (2020-0870561)

5

Temaer til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetseminar 2021 (2020-0861093)

6

Forlængelse af hjælpepakke til det københavnske kultur- og fritidsliv som følge af Covid-19 krisen (2020-0081390)

7

Afregning af Teater Sort/Hvids gæld (2020-0810370)

8

Driftsaftale for Sjællandsgade Bad (2020-0209747)

9

Konvertering af tilskud til Golden Days Sekretariat (2020-0851849)

10

Dansehallernes nye rammeaftale 2021-2024 (2020-0865616)

11

Basement - fremtidig drift fra 2021 (2020-0845329)

12

Ingerslevsgade 44 – Kulturkvadratmeter i Kødbyen (2020-0853094)

13

Ændring af aftalegrundlag for Pumpehuset (2020-0110108)

14

Ændring af gebyrmodel for stævner med børn og unge samt for Skyttehuset i DGI-Byen (2020-0877083)

15

Optagelse af internt lån til omstillings- og kontaktcenterløsning til Københavns Kommune (2020-0203065)

16

Status på forsøg med partnerskaber i Kulturhus Indre By (2020-0879658)

17

Kapellet på Assistens Kirkegård (2020-0841373)

18

Halvårlig status for halinspektørordningen og trygheden på idrætsanlæg med og uden halinspektører (2020-0129015)

19

Status vedrørende Copenhagen 2021 (2019-0038043)

20

Status på planlægningen af Københavns værtskab for EURO 2020 i 2021 (2014-0052683)

21

Orientering om samarbejdsaftale med DIF og DGI (2020-0802197)

22

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

23

Meddelelser

24

Eventuelt

25

B-sag: Godkendelse af rammeaftaler for de regionale spillesteder 2021-2024 (2019-0190210)

26

B-sag: Ansøgning om støtte til lysværk under Copenhagen Light Festival 2021 (2020-0883196)

27

B-sag: Ansøgning om støtte til Ørestad - podcast, fotoudstilling & byvandring (2020-0883644)

28

B-sag: Ansøgning om støtte til AFUKs Daghøjskole i 2020 grundet Covid-19 (2020-0887094)

29

B-sag: Ansøgning om støtte til etablering af chipnøglesystem i Sjællandsgade Bad (2020-0209747)

30

B-sag: Ansøgning om støtte til lysskulpturen Trick of the Tail under Copenhagen Light Festival 2021. (2020-0888171)

31

B-sag: Ansøgning fra Fotografisk Center om forhøjet driftstilskud (2020-0888084)

32

B-sag: Ansøgning fra MU.ST om støtte til projektet Verdens Vildeste Brobyggere (2020-0890932)

33

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)