Mødedato
17-03-2021 17:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om teknologidrevne udstyrsskabe (2021-0072828)

3

Medlemsforslag om planlægning af vand og varme i kunststofbane på Valby Stadion (2021-0072828)

4

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0025845)

5

Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2022 (2020-0861104)

6

Kultur- og Fritidsudvalgets årsregnskab 2020 og overførsler 2021 (2020-0814243)

7

Ombytning af pas (2021-0041914)

8

Flerårige tilskud i Festivalpuljen (2020-0900091)

9

FÆLLESINDSTILLING - Københavns Kommunes erhvervsstrategi 2021-2023 (2021-0046139)

10

Høring af ny International strategi i Københavns Kommune (2021-0061498)

11

Nye badezoner 2021 (2021-0024527)

12

Aftale om EnergiCenter Voldparken (2020-0080713)

13

Corona - opfølgning på kultur- og fritidsområdet (2021-0028452)

14

Status på daghøjskolernes håndtering af udfordringer under Corona (2021-0013986)

15

Status på Copenhagen 2021 (2019-0038043)

16

Kapellet på Assistens Kirkegård, videre proces (2020-0841373)

17

Udpegning af Københavns Kommunes repræsentant til bestyrelsespost i FOOD (2020-0206070)

18

Strategi for liv og udfoldelse på vandet – Del 1. Kitesurfing og andre kystnære aktiviteter omkring København (2021-0061955)

19

Verdensby i bevægelse - samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF/DGI (2020-0810525)

20

Ansøgning om tilskud til afholdelse af restance for Copenhagen Muay Thai (2021-0043344)

21

Ansøgning om Covid-19-støtte, Ungdomshuset (2021-0042087)

22

Ansøgning om treårigt tilskud til Teaterforeningen Hils Din Mor (2021-0048606)

23

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

24

Meddelelser

25

Eventuelt

26

B-sag: Aflæggelse af anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2020 (2020-0078639)

27

B-sag: Københavns Kommunes Musikudvalg - beretning for 2020 (2019-0250341)

28

B- sag: Ansøgning om støtte til elektrisk hejseværk til Amager Ro- og Kajakklub (2021-0072945)

29

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)