Mødedato
14-04-2021 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om kulturhus og folkepark på Teglholmen (2021-0092533)

3

Medlemsforslag om understøttelse af scenekunstens vækstlag gennem frivilligt teater (2021-0092533)

4

Medlemsforslag om datofastsættelse af udvalgte kommende sager (2021-0092533)

5

Orientering om resultat af Overførselssagen 2020-2021 (2020-0204422)

6

Corona - Genåbning og aktivitetspulje til andre kulturaktører (2021-0091140)

7

FORTROLIG: Udbud af drift af Hafnia-Hallen 2021-25 (2020-0068715)

8

Verdensby i bevægelse - samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og DIF/DGI (2020-0810525)

9

Status på planlægningen af Københavns værtskab for EURO 2020 i 2021 (2014-0052683)

10

Ansøgning om tilskud til afholdelse af restance for Copenhagen Muay Thai (2021-0043344)

11

Ansøgning om Covid-19-støtte, Ungdomshuset (2021-0042087)

12

Ansøgning om treårigt tilskud til Teaterforeningen Hils Din Mor (2021-0048606)

13

Ansøgning om støtte til elektrisk hejseværk til Amager Ro- og Kajakklub (2021-0072945)

14

Strategi for liv og udfoldelse på vandet – Del 1. Kitesurfing og andre kystnære aktiviteter omkring København (2021-0061955)

15

Tryghed på Bavnehøj (2021-0073664)

16

Udendørs fitnessanlæg (2021-0079250)

17

Kapellet på Assistens Kirkegård, videre proces (2020-0841373)

18

FORTROLIG. Ændring af aftale (2020-0110108)

19

Status på daghøjskolernes håndtering af udfordringer under Corona (2021-0013986)

20

Status på Copenhagen 2021 (2019-0038043)

21

Opsamling på temadrøftelser om idrætten i København (2020-0017819)

22

Udpegning af Københavns Kommunes repræsentant til bestyrelsespost i FOOD (2020-0206070)

23

Gratis dag på Thorvaldsens Museum, Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal (2021-0066985)

24

Godkendelse og underskrift af fondsregnskaber 2020 (2021-0031937)

25

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

26

Meddelelser

27

Eventuelt

28

B-sag: Ansøgning fra Posthus Teatret om driftsstøtte (2021-0073783)

29

B-sag: Ansøgning fra Foreningen Literaturhaus om akutstøtte som følge af corona (2021-0075559)

30

B-sag: Ansøgning fra Kirstine Rødvig om støtte til 100 års børneliv på Nørrebro (2021-0077302)

31

B-sag: Ansøgning om tilskud til øvelokaler ved Ungdomshuset (2021-0026204)

32

B-sag: Ansøgning fra Det Lille Teater og Marionet Teatret om tilskud i 2022 (2021-0087853)

33

B-sag: Ansøgning fra Teater Solaris om tilskud til kulturfestivalen EUPHORIA 2021 (2021-0092140)

34

B-sag: Ansøgning om støtte til Copenhagen Bike Festival 2021 (2021-0094649)

35

B-sag: Ansøgning om tilskud til udstillingsprojektet Dangerous When Wet (2021-0096911)

36

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)