41. B-sag: Ansøgning fra Hotel Cecil om driftstilskud i perioden 2021-2024 (2020-0139984)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hotel Cecil om et årligt driftsstilskud på 650.000 kr. i perioden 2021-2024.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning fra Hotel Cecil om et årligt driftsstilskud på 650.000 kr. i perioden 2021-2024, da der ikke er afsat midler til formålet. 

Problemstilling

Spillestedet Hotel Cecil ansøger om et årligt driftstilskud på 650.000 kr. i perioden 2021-2024.

Der er ikke afsat midler til formålet. 

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1). 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen, og i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

                                                        /Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen og Jens Kjær Christensen anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet i forbindelse med punkt 10 (Påvirkning af kulturaktører som følge af coronarestriktioner). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 24. september 2020.