38. B-sag: Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til undervisningsforløbet 'Mozart i Midten' (2020-0170433)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester om et tilskud på 62.000 kr. til undervisningsforløbet 'Mozart i Midten'.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester om et tilskud på 62.000 kr. til undervisningsforløbet 'Mozart i Midten', da der ikke er afsat midler til formålet i budgettet.

Problemstilling

Projektet 'Mere Musik i Skolen' har udtrykt ønske om at indkøbe et undervisningsforløb fra Danmarks Underholdningsorkester kaldet 'Mozart i Midten' for 60.000 kr.

Beløbet er dog ikke tilstrækkeligt til at dække hele forløbets udgifter, og Danmarks Underholdningsorkester søger derfor Kultur- og Fritidsudvalget om en yderligere medfinansiering på 62.000 kr.  

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2020.

Undervisningsforløbet 'Mozart i Midten' afsluttes med to skolekoncerter og en offentlig aftenkoncert for et bredt publikum i Østerbro Idrætshus den 28. oktober 2020.

Den 3. august 2020 bevilgede Musikudvalget et tilskud på 30.000 kr. til den offentlige aftenkoncert.

Danmarks Underholdningsorkester budgetterer med en egenbetaling på 70.000 kr. til undervisningsforløbet af 'Mozart i Midten'.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1-5). 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen, og i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

                                       /Merete Evers Dewilde

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Christopher Røhl Andersen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Maria Frej og Franciska Rosenkilde anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 62.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. 

Et mindretal (Franciska Rosenkilde, Maria Frej og Christopher Røhl Andersen) stemte for forslaget.

Et flertal (Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen og Karina Bergmann) stemte imod.

Forslaget blev dermed forkastet.

 

Flemming Steen Munch var ikke til stede under afstemningen.