1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Afbud: ingen

Kim Hjerrild mødte kl. 17.20 under punkt. 6. 

Karina Vestergård Madsen var indtrådt i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Rikke Lauritzen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Dagsordenens punkt 25 (Halvårlig status på halinspektørordningen og halinspektørordning i Vanløsehallerne) blev taget af dagsordenen med henblik på yderligere undersøgelser. 

Kultur- og Fritidsudvalget imødekom i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt., foretrædeanmodningen i forhold til følgende sag:

Dagsordenens punkt 35 – Ansøgning fra Sort/Hvid om huslejefritagelse

Følgende repræsentanter fra Sort/Hvid havde anmodet om foretræde:

  • Christian Lollike
  • Mette Bryndum

Foretrædet blev gennemført i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden). Mads Kamp Hansen og Marianne Kruckow overværede foretrædet.

 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i medfør af styrelseslovens § 20, stk. 4, 2. pkt., at følgende embedspersoner skulle overvære de konkrete sager på dagsordenen:

Mads Kamp Hansen:                                Dagsordenens pkt. 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, (31), (32), (33), (34), (35), (36), (39), (40), (42), (44)

Pernille Vange:                                        Dagsordenens pkt. 2, 7, 8, 9, 12, 22, 23

Thomas Bach:                                          Dagsordenens pkt. 2, 25

Rikke Thielcke:                                        Dagsordenens pkt. 2, 25

Annegrete Vallgårda:                               Dagsordenens pkt. 4, 6, 17, 18, 19, (30)

Aravni Jakobsen:                                      Dagsordenens pkt. 4, 10, 16

Nanna Bugge:                                          Dagsordenens pkt. 5, 11, 14, 24, 26, (37), (38), (41), (43)

Jakob Heide Petersen:                              Dagsordenens pkt. 6

Marianne Kruckow:                                 Dagsordenens pkt. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, (31), (32), (33), (34), (35), (36), (39), (40), (42), (44)

Lone Billehøj:                                          Dagsordenens pkt. 20, 25

Christina Midjord:                                    Dagsordenens pkt. 20

Niels Bjerrum:                                         Dagsordenens pkt. 21

 

Dagsordenen blev dermed godkendt.