3. Medlemsforslag om natteliv (2020-0180017)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle medlemsforslaget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Christopher Røhl Andersen har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 13. august 2020:

Det foreslås,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter mulige midlertidige og permanente løsninger mod støjgener til cafe-, bar- og nattelivet i København.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen går i dialog med bar- og restaurationsbranchen om mulige initiativer, der kan sprede cafe-, bar- og nattelivet i København med udgangspunkt i udvalgets drøftelser, bar- og restaurationsbranchens egne forslag og erfaringerne fra andre storbyer i resten af Europa.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage med mulige initiativer til forbedringer på bl.a. bevillingsområdet på et kommende udvalgsmøde.

Motivering

Nattelivet i København har altid været til debat og den seneste sommer har ikke været en undtagelse, hvor barer, natklubber og spillesteder har været lukket pga. COVID19-restriktionerne. Det er en svær og vigtig balance, hvor vi både gør København til en by, som man kan bo og leve i, samtidig med at det er en by, hvor man kan gå ud, feste og more sig.

Der er politisk taget en række initiativer mod denne balance med bl.a. nattelivsplanen og senest natteværterne, ligesom vi har et bevillingsnævn, der skal sikre en fair behandling af det kommercielle liv, der danner ramme for nattelivet og et nævn, der skal sikre hensynet til beboerne i byen.

Branchen er i høj grad med til at inddæmme og styre festerne, og det er i dialogen og samarbejdet med dem, at vi kan sikre balancen og hensynet til beboerne og det øvrige natteliv. Den seneste tid, hvor de ikke har været på banen, og hvor festerne er rykket ud i det fri, har kun understreget denne pointe.

Den nye situation og den seneste tids erfaringer herhjemme og i udlandet giver anledning til, at vi kigger på mulige løsninger til at inddæmme og sprede udskænkningerne og nattelivet. Det har blandt andet fået brancheorganisationerne HORESTA og DRC til at komme med femten initiativer, der skal udvikle området yderligere, så vi kommer tættere på den rette balance, der tager hensyn til byens beboere og den summen af liv og fest, der også har en plads i byen.

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede medlemsforslaget. 

Det fremgår af den nuværende Restaurations- og Nattelivsplan, som Borgerrepræsentationen vedtog den 24. august 2017, at planen skal revideres mindst én gang i hver valgperiode, d.v.s. inden kommunalvalget i november 2021. Derfor skal forvaltningens videre arbejde med medlemsforslaget indgå som et led i det kommende arbejde med revisionen af Restaurations- og Nattelivsplanen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vender tilbage i sagen, også i lyset af statens kommende beslutning om genåbningens fase 4.