33. B-sag: Ansøgning fra Sialuk Productions om støtte til projektet "Spor af Grønland" (2020-0140116)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Sialuk Productions om støtte på 35.050 kr. til projektet "Spor af Grønland".

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om støtte på 35.050 kr. til projektet "Spor af Grønland", da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet i 2020.

Problemstilling

Sialuk Productions søger Kultur- og Fritidsudvalget om 35.050 kr. til projektet "Spor af Grønland". Der er ikke afsat midler til formålet på budgettet i 2020.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

                   /Mads Kamp Hansen                    

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).