40. B-sag: Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Sofiebadet (2017-0303425)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om 50.000 kr. til udgivelse af bog om Sofiebadet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen om 50.000 kr. i 2020 til udgivelse af bog om Sofiebadet, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

edition luga søger Kultur- og Fritidsudvalget om 50.000 kr. til udgivelse af bog om Sofiebadet. Det samlede budget for bogen er 253.900 kr. 

Der er ikke afsat midler til formålet på budget 2020.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).