35. B-sag: Ansøgning fra Sort/Hvid om huslejefritagelse (2020-0152481)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra teatret Sort/Hvid om 1,2 mio. kr. i årlig huslejefritagelse for lejemål i Kødbyen i perioden 2021-2024. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen om huslejefritagelse for 1,2 mio. kr. årligt i en fireårig periode til Sort/Hvid, da der ikke er afsat midler til formålet i budgettet.

Problemstilling

Teatret ansøger om huslejefritagelse for de lokaler, teatret lejer af Københavns Ejendomme i Kødbyen. Den stigende husleje og et lavere lille storbyteater-tilskud gør, ifølge Sort/Hvid, at det ikke længere vil være muligt at drive teater i bygningerne i Kødbyen. 

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1 og 2).

Økonomi 

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

Mette Touborg

                                            /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Følgende repræsentanter fra Sort/Hvid havde inden behandlingen af punktet foretræde for udvalget om sagen:

  • Christian Lollike
  • Mette Bryndum

 

Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Karina Bergmann, Maria Frej og Franciska Rosenkilde anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at lejeforholdet for Sort/Hvid søges ændret fra en erhvervslejekontrakt til en kommunal standardlejekontrakt med virkning fra den 1. januar 2021.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder videre med sagen og orienterer Kultur- og Fritidsudvalget om udfaldet.