44. B-sag: Ansøgning om støtte til Before The Hug (2020-0181708)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning om op til 300.000 kr. til projektet Before The Hug.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgning om støtte på op til 300.000 kr. til Before The Hug, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget søges om støtte på op til 300.000 kr. til Before The Hug.

Before The Hug er et kunstprojekt bestående af en byrumsudstilling over et digitalt og analogt Folke-arkiv. Projektet er ifølge ansøger, en kunstnerisk dokumentation af de globale og lokale tanker og fortællinger, som er opstået i den coronavirus-fremkaldte undtagelsestilstand.

Projektet afvikles på henholdsvis Thorvaldsens Museum og på Berthel Thorvaldsens Plads i perioden 15. oktober - 15. november 2020.

Der er ikke afsat midler til formålet i budget 2020.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med
ansøger udarbejde tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare
succeskriterier.

 

Mette Touborg
/Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen og Jens Kjær Christensen anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 50.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet realiseres. 

Et flertal (Christopher Røhl Andersen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Flemming Steen Munch, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen og Maria Frej) stemte for forslaget.

Et mindretal (Karina Bergmann) stemte imod.

Forslaget blev således godkendt.