2. Medlemsforslag om en strategi for liv og udfoldelse på vandet i forbindelse med idrætsplanen (2020-0180017)

Kultur- og Fritidsudvalget skal behandle medlemsforslaget.

Sagsfremstilling

Indstilling

Henrik Appel Esbensen, Jonas Bjørn Jensen og Tue Hækkerup har anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 13. august 2020:

Det foreslås,

  1. at Kultur- og Fritidsforvaltningen med inddragelse af relevante samarbejdspartnere, herunder Tårnby og Dragør kommuner, udarbejder en strategi for liv og udfoldelse på vandet i forbindelse med idrætsplanen. Strategien skal sikre,     
  • at fællesskaber og miljøet for vandsport understøttes. Det gælder både de mere traditionelle fællesskaber, og de uformelle og uorganiserede miljøer og fællesskaber.
  • at der skabes den nødvendige sikkerhed i forhold til vandsport og andre brugere af vandet i havnen og omkring København. Herunder fokus på sten, særlige områder for sikker vandsport m.m.
  • at der arbejdes på at sikre bedre faciliteter på land og i vandet, så flere får mulighed for at dyrke vandsport og i det hele taget udfoldelse på vandet.
  • at det undersøges, om der kan etableres et samarbejde med Tårnby og Dragør om brugen af vandarealer m.m. for vandsport på Amager.
  • at al vandsport og faciliteterne hertil udføres med respekt for naturen.

Motivering

Københavnerne har for alvor taget havnen og vandet omkring byen til sig, i takt med at vandet er blevet renere. Det har gjort vandet i og omkring byen til en vigtig del af vores hverdag, vores rekreative arealer og mulighed for at bevæge os og dyrke idræt alene og i fællesskab.

Vandsporten vokser, og nye former for vandsport og fællesskaber opstår. Mange københavnere har allerede i dag glæde af udviklingen, men der er et kæmpe potentiale for, at endnu flere københavnere kan få glæde af de blå rum i og omkring byen. Det kræver, at kommunen tager en mere aktiv rolle i at skabe gode rammer for vandsport – også den del af vandsporten, som er uorganiseret.

Derfor vil vi gerne have, at der udarbejdes en strategi for liv og udfoldelse på vandet. Den kunne naturligt ligge som en del af idrætsplanen, og kunne udarbejdes med inddragelse af de vigtige aktører på og omkring vandet. Herunder vores nabokommuner på Amager, By og Havn, Det blå råd m.fl.

I arbejdet med strategien skal vi have afdækket vandsportsmiljøet i København og kommunerne Tårnby og Dragør omfattende alt fra vinterbadning, kajaksejlads, roning, Kitesurfing mv. både organiseret i foreninger og løst organiseret.

Københavnerne tager ikke hensyn til kommunegrænser i deres udøvelse af vandsport og færdes frit i både København, Tårnby og Dragør, når de skal kitesurfe på Sydvestpynten, svømme i havnen eller sejle med deres SUP i Amager Strandpark. Det kræver, at kommunerne arbejder sammen.

Strategien skal komme med forslag til, hvordan der kan skabes gode rammer for livet på vandet, men især med fokus på SUP, kite, wake, havnebadning og andre nyere former for vandsport, som er vokset frem de senere år. 

Strategien skal afdække turisme- og bybrandaspektet og se på mulige gevinster ved at gøre København endnu grønnere og mere aktiv for byens borgere, men også for vores mange gæster.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte medlemsforslaget med de faldne bemærkninger, herunder om hensyn til de badende.