37. B-sag: Ansøgning om 3-årig tilskudsaftale til Copenhagen Phil (2020-0157845)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Copenhagen Phil om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen fra Copenhagen Phil om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. i perioden 2021-2023, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Copenhagen Phil søger Kultur- og Fritidsudvalget om et årligt tilskud på 0,6 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Ved indgåelse af en 3-årig aftale vil Copenhagen Phil årligt tilbyde følgende:

• Open Orchestra-forløb for 1.800 københavnske skolebørn
• En Klassisk fra Start-koncert for 1.000 københavnske skolebørn
• Styrket samarbejde med Københavns Musikskole

Det samlede ansøgte beløb vil i perioden 2021-2023 udgøre i alt 1,8 mio. kr. 

Der er ikke afsat midler til formålet i budgettet. 

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

                                           /Merete Evers Dewilde

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Flemming Steen Munch, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen og Maria Frej anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at henvise sagen til de kommende forhandlinger om Budget 2021.