36. B-sag: Ansøgning fra Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden om støtte på grund af Covid-19 (2020-0156176)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden om støtte på grund af Covid-19.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen fra Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden om 400.000 kr. i 2020, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 400.000 kr. i 2020 i forbindelse med tabte indtægter i Folkets Hus, Ungdomshuset og formålene på Ragnhildgade 1 som følge af Covid-19.

Der er ikke afsat midler til formålet på budget 2020.

Københavns Kommune stiller Stengade 50 til rådighed for Folkets Hus, svarende til et tilskud på 100.000 kr. i 2020, og stiller Dortheavej 61 til rådighed for Ungdomshuset, svarende til et tilskud på 1,4 mio. kr. i 2020. Desuden modtager Folkets Hus et driftstilskud på 1,3 mio. kr. i 2020, og Ungdomshuset modtager et administrationstilskud på 80.000 kr. i 2020.

Ragnhildgadefonden lejer Ragnhildgade 1 af Københavns Ejendomme og modtager ikke tilskud fra Københavns Kommune i 2020.

De tre fonde er under sammenlægning og vil herefter rapportere samlet for tilskuddene fra Københavns Kommune.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

/Mads Kamp Hansen

Der er ikke afsat midler til formålet på budget 2020Der er ikke afsat midler til formålet på budget 2020

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Maria Frej og Franciska Rosenkilde anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet i forbindelse med punkt 10 (Påvirkning af kulturaktører som følge af coronarestriktioner). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at udsætte sagen til den 24. september 2020.