31. B-sag: Ansøgning om økonomisk støtte til Arbejdermuseet som følge af coronasituationen (2020-0006229)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Arbejdermuseet om 400.000 kr. til udarbejdelse af UNESCO Verdensarv-nominering i 2021-2022 og 400.000 kr. til videreudvikling af digitale undervisningstilbud i 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen fra Arbejdermuseet om 400.000 kr. til udarbejdelse af UNESCO Verdensarv-nominering i 2021-2022 og 400.000 kr. til videreudvikling af digitale undervisningstilbud i 2021, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet.

Problemstilling

Arbejdermuseet meddeler, at Covid-19 har medført store økonomiske tab for museet, og at visse projekter vil være vanskelige at gennemføre som følge heraf. Arbejdermuseet søger derfor om 400.000 kr. til udarbejdelse af UNESCO Verdensarv-nominering i 2021-2022 og 400.000 kr. til videreudvikling af digitale undervisningstilbud i 2021.

Arbejdermuseet modtager et årligt driftstilskud på 1,2 mio. kr. fra Københavns Kommune i 2020-2023.

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1).

Økonomi

Ansøgningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen og Karina Bergmann anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Der blev begæret afstemning om et forslag om, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger et tilskud på 400.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022 til den del af ansøgningen, der vedrører udarbejdelse af UNESCO Verdensarv-nominering;  kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. 

Et flertal (Karina Vestergård Madsen, Jens Kjær Christensen, Franciska Rosenkilde, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen og Karina Bergmann) stemte for forslaget. 

Ingen stemte imod. 

Christopher Røhl Andersen, Maria Frej og Flemming Steen Munch undlod at stemme.

Forslaget blev således godkendt. 

 

Maria Frej og Flemming Steen Munch ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "SF og V forstår ansøgningen, men er tilbageholdende med at behandle covid19-ansøgninger drypvist, da vi forudser at rigtig mange kulturinstitutioner mærker negative konsekvenser af covid19, og at dette kræver en samlet løsning."