42. B-sag: Ansøgning fra VOID om støtte til et kompetenceudviklingsforløb (2020-0180807)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra VOID COPENHAGEN om støtte på 15.000 kr. i 2020 til et kompetenceudviklingsforløb. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på en ansøgning fra VOID COPENHAGEN om støtte på 15.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb, da der ikke er afsat midler til formålet på budgettet i 2020. 

Problemstilling

VOID COPENHAGEN søger Kultur- og Fritidsudvalget om 15.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb i fundraising for organisationen, der er en sammenslutning af VOID International Animation Film Festival, Copenhagen Short Film Festival og A Magazine by VOID. 

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1). 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

  /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).