45. B-sag: Kommende sager (2017-0049114)

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.   

24. september 2020

 • Orientering om budget 2021
 • Ligestillingsredegørelse
 • Økonomiske konsekvenser for tilskudsmodtagere
 • Sag om institution
 • Status på DGI-aftale
 • Fem nye sociale partnerskaber
 • Fem pigepartnerskaber
 • Brugsaftale for Aftenskolernes Hus
 • Temadrøftelse af idrætssociale indsatser i København
 • Drøftelse af kreativ vækst
 • Københavns Kommunes repræsentation i bestyrelser mv.

22. oktober 2020

 • Fællesindstilling: Samarbejde mellem KFF og BUF

12. november 2020

 • B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer
 • B-sag: 3. regnskabsprognose og kvartalsregnskab

Sager, hvor dato ikke er endeligt fastlagt:

Sekretariat og Byudvikling

 • Ansøgning: støtte til LOFT-House of International Theatre
 • Vinterbadning Islands Brygge 
 • Bavnehøj – helhedsplan
 • Implementering af FN verdensmål på kultur- og fritidsområdet
 • Dialog med foreninger om svømmehalsdrift
 • Generel drøftelse af Podcast
 • Brug af udearealer ved Krausesvej 3
 • Ny plandisponering i vinterbadeforeningen Det Kolde Gys
 • Torvekiosken på Christianshavns Torv 
 • Studietur 2020 
 • 11-mands kunstgræsbane i Ørestad 
 • Eventuelt møde med Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik 
 • Sag om udbud
 • Frivilligt teater

Vækst, Internationalisering og Borgerservice

 • Ingerslevsgade 44 og Onkel Dannys Plads 9

HRSØ

 • Igangsættelse af høring af investeringsforslag
 • Evaluering i 2021 af Frisættelsesforsøg

Idrætsudvikling

 • Tematikker i idrætsplanen 
 • Generel drøftelse om ansøgninger til EM-deltagelser mv. 
 • Status på planlægning af Københavns værtsskab for EURO 2020 i 2021

Ejendomsdrift & Service

 • Græsområdet

Biblioteker

 • Oplæg til fremtidige film og TVtilbud
 • Midtvejsevaluering af justerede åbnings- og betjeningstider 

Historie og Kunst

 • Status for Historie & Kunst
 • Gratisdag på museer
 • Københavnermodellen

.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).