39. B-sag: Ansøgning fra Københavns Ungeråd om tilskud til Ungcast 20/21 (2020-0170688)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Københavns Ungeråd om 65.000 kr. til UngCast 20/21.

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen om 65.000 kr. i tilskud til UngCast 20/21, da der ikke er afsat midler til formålet i budgettet.

Problemstilling

Københavns Ungeråd ansøger om tilskud til produktion af podcasten Ungcast 20/21. Podcasten er et samarbejde mellem Københavns Ungeråd og Street Copenhagen og henvender sig til unge i alderen 12 - 20 år.  

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1.)

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen, og i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

Mette Touborg

                                /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Christopher Røhl Andersen, Jonas Bjørn Jensen, Tue Hækkerup, Henrik Appel Esbensen, Karina Bergmann, Maria Frej og Franciska Rosenkilde anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet efter punkt 3 (Medlemsforslag om natteliv). 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at bevilge et tilskud på 40.000 kr.; kassemæssig dækning anvises på konto 3.35.64.1. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at Ungerådet udarbejder beskrivelser af, hvor mange, der lytter til Ungcast 20/21.