34. B-sag: Ny ansøgning om støtte til Urban Art Project (2020-0151541)

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en ny ansøgning om tilskud til projektet Urban Art Project. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget giver afslag på ansøgningen om driftstilskud på 500.000 kr. til Urban Art Project, da der ikke er afsat midler til formålet i budgettet.

Problemstilling

Arrangørerne ansøger om 500.000 kr. til videovisning og højttalere samt installation i butiksvinduer i København. Projektet vil integrere nycirkus, opera, litteratur, kunst, pop, jazz, human beatboxing mm.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede en ansøgning til Urban Art Project på udvalgets møde den 19. maj 2020, hvor udvalget besluttede at give afslag. Der er nu tale om en opdateret ansøgning.  

Løsning

Der henvises til ansøgningen (bilag 1-6).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil forvaltningen afklare sagen og, i givet fald, i dialog med ansøger udarbejde en tilskudsaftale, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier.

 

Mette Touborg

            
                                                                    /Mads Kamp Hansen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13. august 2020:

Indstillingen om afslag blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).