Mødedato
13-08-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om en strategi for liv og udfoldelse på vandet i forbindelse med idrætsplanen (2020-0180017)

3

Medlemsforslag om natteliv (2020-0180017)

4

Investering- og innovationsforslag til anden udmøntning af investeringspuljerne i 2020 (2019-0262567)

5

Afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 (2020-0045977)

6

Økonomisk fremtidssikring af bibliotekernes materialebudget (2020-0147008)

7

Tunnelfabrikken som ramme om kultur og idræt (efter høring) (2020-0156931)

8

Konvertering af fodboldgræsbaner til kunstgræs i Emdrupparkens Idrætsanlæg og i Fælledparken (2020-0158123)

9

Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræs i Lersøparken (2020-0159066)

10

Påvirkningen af kulturaktører i København som følge af coronarestriktioner (2020-0132020)

11

Budgetnotat om støttepulje til spillesteder i Københavns Kommune (2020-0149177)

12

Vesterbrogade 59 – Musikhuset København (2020-0158135)

13

Tilskud til CHART 2020 (2019-0092867)

14

Udmøntning af Festivalpuljen 2021 (2020-0061405)

15

Kulturcentret Assistens, opsigelse af aftale og nye aktiviteter (2020-0056262)

16

Orientering om MADs fratrædelse fra brugsaftale for lejemålet Ingerslevsgade 44 (2019-0328118)

17

Implementering af Forretningscirkulære Indtægter i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2019-0118961)

18

Kultur- og Fritidsudvalgets anden regnskabsprognose 2020 (2020-0158137)

19

Revisionsberetning årsregnskab 2019 og Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplaner (2020-0159946)

20

Udmøntning af midler til borgerdrevne grønne aktiviteter (2020-0181886)

21

Kulturaktiviteter på Bellahøj Friluftsscene (2020-0153347)

22

FORTROLIG: Pladehallen i Sydhavn (2020-0158133)

23

Ansøgning om støtte til Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS (2020-0183287)

24

Driftsstøtte til Jazzhus Montmartre og Loppen (2020-0107657)

25

Halvårlig status på halinspektørordningen og halinspektørordning i Vanløsehallerne (2020-0129015)

26

Ansøgninger til Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste (2020-0148885)

27

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

28

Meddelelser

29

Eventuelt

30

B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 og godkendelse af eksterne tilskud (2020-0146136)

31

B-sag: Ansøgning om økonomisk støtte til Arbejdermuseet som følge af coronasituationen (2020-0006229)

32

B-sag: Ansøgning om støtte til Brecht Festival i Lygten (2020-0149392)

33

B-sag: Ansøgning fra Sialuk Productions om støtte til projektet "Spor af Grønland" (2020-0140116)

34

B-sag: Ny ansøgning om støtte til Urban Art Project (2020-0151541)

35

B-sag: Ansøgning fra Sort/Hvid om huslejefritagelse (2020-0152481)

36

B-sag: Ansøgning fra Fonden De Åbne Rum, Fonden Jagtvej 69 og Ragnhildgadefonden om støtte på grund af Covid-19 (2020-0156176)

37

B-sag: Ansøgning om 3-årig tilskudsaftale til Copenhagen Phil (2020-0157845)

38

B-sag: Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til undervisningsforløbet 'Mozart i Midten' (2020-0170433)

39

B-sag: Ansøgning fra Københavns Ungeråd om tilskud til Ungcast 20/21 (2020-0170688)

40

B-sag: Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Sofiebadet (2017-0303425)

41

B-sag: Ansøgning fra Hotel Cecil om driftstilskud i perioden 2021-2024 (2020-0139984)

42

B-sag: Ansøgning fra VOID om støtte til et kompetenceudviklingsforløb (2020-0180807)

43

B-sag: Ansøgning fra Rust om et årligt driftstilskud i perioden 2021-2024 (2020-0181652)

44

B-sag: Ansøgning om støtte til Before The Hug (2020-0181708)

45

B-sag: Kommende sager (2017-0049114)