Mødedato
12-11-2020 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om at bidrage til forprojekt om teknologidrevne udstyrsskabe i byrummet (2020-0842598)

3

Medlemsforslag om bibliotekernes materialekonto (2020-0842598)

4

Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler 2020 (2020-0006521)

5

Ansøgning om driftsstøtte til Foreningen LiteraturHaus (2020-0190710)

6

Status på opdatering af tilskudsaftaler (2020-0162211)

7

FORTROLIG: Opfølgning på revisionsrapport for kulturinstitution (2020-0110108)

8

Kultur- og Fritidsudvalgets tredje regnskabsprognose 2020 (2020-0829143)

9

Skøjtebaner - Omprioritering af driftsmidler og orientering om lukning i sæson 2020/2021 som følge af COVID-19 (2020-0839454)

10

Ketsjersportens Hus - funktioner og indhold (2020-0833378)

11

Udmøntning af anlægsmidler til helhedsrenovering af Solvang Bibliotek (2020-0825170)

12

Klubhuspuljen - forslag om ændringer i vejledende kriterier (2020-0843993)

13

Aftale om tilslutning til Det Digitale Folkebibliotek (2020-0808589)

14

Optagelse af internt lån til omstillings- og kontaktcenterløsning til Københavns Kommune (2020-0203065)

15

Temadrøftelse af idrætssociale indsatser i København (2020-0017819)

16

Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2021 (2020-0807240)

17

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

18

Meddelelser

19

Eventuelt

20

B-sag: 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 og godkendelse af eksterne tilskud (2020-0798711)

21

B-sag: Ansøgning til Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat afd. B (skandinavisk samarbejde) (2020-0815745)

22

B-sag: Ansøgning om støtte til Danske Modister og Hattemageres jubilæumsblad (2020-0829114)

23

B-sag: Ansøgning fra Musikteater Saltomortale om tilskud til opførelse af operaen PAN (2020-0837376)

24

B-sag: Ansøgning fra Strøm om tilskud til undersøgelse af de københavnske kulturaktørers erfaringer under COVID-19 (2020-0842819)

25

B-sag: Ansøgning om støtte til oplysning af Rådhuset i anledning af FNs dag til bekæmpelse af vold mod kvinder 25. november 20 (2020-0845896)

26

B-sag: Ansøgning om støtte til "Stedet fortæller – historier fra scenekanten” på Hofteatret (2020-0846885)

27

B-sag: Ansøgning om støtte til Hans Christian Andersens Litteraturpris 2020 (2020-0845970)

28

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)