Mødedato
11-02-2021 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om overdækning af rullehockeybanen ved Vanløse Idrætspark (2021-0029230)

3

Afhjælpning af økonomisk pres på Københavns Bibliotekers materialebudget (2021-0025991)

4

Overholdelse af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal i 1. anlægsoversigt (2021-0006897)

5

Corona - status og videre proces på kultur- og fritidsområdet (2021-0028452)

6

Udmøntning af Pulje til alternative kulturhuse 2021-2024 (2021-0021405)

7

FORTROLIG: Overtrædelse af arbejdsklausulen på kulturinstitution (2021-0023744)

8

Opfølgning på FitforKids (2020-0898777)

9

Finansiering af merudgifter til rengøring i 2021 (2021-0016233)

10

Kunstgræsbane i Lundehusparken (2021-0027691)

11

Brevstemmested på Ørestad Bibliotek og valgbus ved kommunal- og regionalvalget 2021 (2020-0899282)

12

Plan for Visuel Kunst - status (2021-0021978)

13

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

14

Meddelelser

15

Eventuelt

16

B-sag: Ansøgning til Københavns Kommunes fælleslegat for beboerne i Plejecentret Sølund (2020-0909155)

17

B-sag: Ansøgning om støtte til Bio-Bio Festival (2021-0012285)

18

B-sag: Ansøgning til CPH OPEN 2021 (2021-0005072)

19

B-sag: Ansøgning om støtte til Copenhagen Islands i 2022 (2021-0024432)

20

B-sag: Ansøgning om støtte til Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2021 (2021-0035881)

21

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)