Mødedato
04-03-2021 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Medlemsforslag om at holde idrætsfaciliteterne åbne frem til sommerferien (2021-0054721)

3

Medlemsforslag om dialog og midlertidige muligheder for udendørsidræt (2021-0054721)

4

Corona - opfølgning på kultur- og fritidsområdet (2021-0028452)

5

Ansøgning om tilskud til anlæg og drift af Copenhagen Islands (2021-0024432)

6

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (2021-0025845)

7

Førstebehandling af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2022 (2020-0861104)

8

Kapellet på Assistens Kirkegård, videre proces (2020-0841373)

9

Ombytning af pas (2021-0041914)

10

Flerårige tilskud i Festivalpuljen (2020-0900091)

11

Udpegning af Københavns Kommunes repræsentant til bestyrelsespost i FOOD (2020-0206070)

12

Varetagelse af hverv efter anmodning fra Kultur- og Fritidsudvalget

13

Meddelelser

14

Eventuelt

15

B-sag: Ansøgning om Covid-19-støtte, Ungdomshuset (2021-0042087)

16

B-sag: Ansøgning om tilskud til afholdelse af restance for Copenhagen Muay Thai (2021-0043344)

17

B-sag: Ansøgning om treårigt tilskud til Teaterforeningen Hils Din Mor (2021-0048606)

18

B-sag: Ansøgning om tilskud til forestillingen HUNGER (2021-0058146)

19

B-sag: Kommende sager (2020-0216273)