Mere affaldssortering i boligforeninger

Søg om at få gennemgået jeres nuværende affaldsløsning og få tilskud til bedre sortering i de enkelte lejligheder.

’Mere affaldssortering i boligforeninger’ er et forløb for boligforeninger i Københavns Kommune, der gerne vil optimere deres affaldshåndtering.

Forløbet består af to dele:

  1. et tilskud til sorteringsløsninger i hver af de enkelte lejligheder og
  2. en gennemgang og justering af foreningens fælles affaldsrum, så der bliver bedre plads til affaldssortering og mindre plads til restaffald.

Sådan søger I

Bestyrelsen søger ved at skrive en kort ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

  • en kort beskrivelse af ejendommen, hvor I redegør for om ejendommen er andel, ejer, almen eller privatudlejning
  • oplysninger om, hvorvidt I har en viceværtordning eller en affaldsansvarlig I ejendommen
  •  kontaktoplysninger på den primære tovholder på ansøgningen fra bestyrelsen
  • en beskrivelse af eventuelle særlige muligheder eller udfordringer, som gør et samarbejde relevant.

Søg om at få optimeret jeres affaldsløsninger

I kan løbende søge om at være med i forløbet "Mere affaldssortering i boligforeninger".

Læs mere om puljen

Vis alle

Hvem kan søge om forløbet?

Ejerforeninger, andelsforeninger, beboerforeninger i almene boliger og ejere af private udlejningsejendomme, der har:  

  • mindst fem selvstændige boliger/husstande
  • råderet over foreningens egen affaldshåndtering. Det vil sige, at foreningen kan beslutte ændringer i fx beholdersammensætning, standplads i gården eller lukning af skakte uden at skulle involvere andre parter (fx andre boligforeninger, som bruger samme affaldsrum).
  • direkte kontakt til ejendommens beboere.

Puljen kan søges af bestyrelser og ejere af ejendomme, som søger på vegne af hele ejendommen.

Hvad får vi med forløbet ’Mere affaldssortering i boligforeninger’?

Gennemgang af affaldsforhold og plan for bedre håndtering

Jeres boligforening deltager i et forløb, hvor ejendommens beholdersammensætning i gården bliver justeret og optimeret, så der er mere plads til sortering af affald og mindre plads til restaffald. Beholdersammensætningen reguleres i løbet af 3-6 måneder.

Kommunikationspakke

Bestyrelsen får en kommunikationspakke, så det bliver nemt og overskueligt at informere og opdatere beboerne om de nye affaldstiltag.

Startpakke

Beboere, der ikke allerede sorterer madaffald, får en startpakke med en grøn køkkenkurv og inspiration til, hvordan de indretter en hensigtsmæssig og pladsbesparende sortering i køkkenet.

Tilskud til sorteringsudstyr i lejlighederne

Som en del af forløbet kan boligforeningen få tilskud til sorteringsudstyr i lejlighederne på op til 400 kroner pr. husstand.

Det er op til bestyrelsen/ejendommens ejer at afgøre, om de enkelte lejligheder selv står for at købe og montere udstyret, eller om bestyrelsen/ejendommens ejer tilbyder en eller flere løsninger, som lejlighederne kan tilslutte sig.

Det er ikke muligt at få tilskud til sorteringsudstyr, der er købt og monteret før forløbets start. Derudover er der ingen krav til sorteringsudstyret. Tilskuddet kan dække både udstyr og montering op til i alt 400 kroner pr. husstand. Udgifter derudover betaler husstanden eller foreningen selv.

Bestyrelsen/ejendommens ejer skal indsende betalingsdokumentation for udstyr og evt. montering for at få udbetalt tilskuddet.

Hvordan prioriteres ansøgningerne?

Vi vælger ejendomme ud fra et samlet indtryk af ejendommen og en vurdering af, hvilke ejendomme der har det største potentiale for at gennemføre forløbet. Vurderingen bygger på foreningens beskrivelse, de fysiske affaldsforhold på ejendommen og den affaldshistorik, der er tilgængelig i Københavns Kommunes datasystem.

Det er projektgruppen bag forløbet, der vurderer de indkomne ansøgninger.

15 boligforeninger kan være med ad gangen. Der kommer løbende nye ansøgningsrunder.

Hvad sker der, når vi har søgt?

I modtager først en kvittering på, at vi har modtaget jeres ansøgning.

Efter ansøgningsfristen er udløbet, får I svar på jeres ansøgning. Hvis I er blevet udvalgt til at deltage i forløbet, kontakter en rådgiver jer direkte for at aftale nærmere.  

Rådgiveren besøger jeres ejendom, og sammen med bestyrelsen og vicevært eller affaldsansvarlig udarbejder vi en plan over jeres forløb.

Rådgiveren har løbende kontakt med bestyrelsen under forløbet.

Når I har investeret i sorteringsløsninger til lejlighederne, indsender I jeres kvittering, og derefter kan vi udbetale jeres tilskud.

Når I har gennemført forløbet, vurderer Københavns Kommune den samlede effekt af jeres indsats

Kontakt

Klima og Byudvikling

Teknik- og miljøforvaltningen

2300 København S