Lokale nedlukninger

København følger den nationale model for lokale nedlukninger vedtaget af Folketinget. Se, om København er påvirket af evt. nedlukninger.

Denne side er senest opdateret 28. maj

Vi følger den nationale model

I København følger vi den nationale model for lokale nedlukninger, som Folketinget har vedtaget. Derfor skal vi lukke et sogn, når følgende tre kriterier alle er opfyldt:

  • En incidens på mindst 600 pr. 100.000 borgere de seneste syv dage
  • Mindst 20 registrerede smittetilfælde den seneste uge
  • En positivprocent på min. 3 procent.

Når sognet er under niveau på ét af de tre kriterier, må vi ophæve nedlukningen. Styrelsen for Patientsikkerhed har desuden mulighed for at undtage enkelte institutioner fra nedlukning efter en konkret vurdering. Det gælder også, selvom de ligger i et sogn, der er lukket.

Vi informerer beboerne i sognet om både ned- og oplukning ad flere kanaler, fx e-Boks, sms og sociale medier.

Hele kommunen skal lukke, hvis den testkorrigerede incidens er på 300 eller derover.

Læs mere om Håndtering af lokale smitteudbrud med COVID-19 (coronasmitte.dk)

Modellen for automatisk nedlukning justeres og træder i kraft fredag den 30. april | Sundhedsministeriet (sum.dk)

Undtagelser fra nedlukning

Styrelsen for Patientsikkerhed har mulighed for at undtage enkelte enheder fra nedlukning efter en konkret vurdering. Det gælder også, selvom de ligger i et sogn, der er lukket. 

Lovhjemmel for nedlukning

Det er Folketinget, som har besluttet det midlertidige nationale påbud om automatiske nedlukninger. Der er ikke klageadgang for afgørelser om midlertidige nedlukninger. Det følger af lovteksten (hjemmel).

Læs mere om lovhjemmel for nedlukning

Kontakt