Søg

Legat til bryllupsudgifter

Skal du giftes, er du fyldt 18 år, er dansk statsborger og har en samlet bruttoindtægt på under 499.000 kr. (2022), kan du søge om et legat på 25.000 kr. til dine bryllupsudgifter.

Som dansk statsborger, der er fyldt 18 år, har du mulighed for at søge om et legat på 25.000 kr. til bryllupsudgifter. Legatet kan søges løbende, og der er ingen ansøgningsfrist.

Du kan under afsnittet ’betingelser for at søge’ læse om du opfylder betingelserne for at søge legatet.

Formål

Legatet finansieres af Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat og har til formål at yde støtte til brudeudstyr til præstebørn, kunstnere og håndværkere (professionister). Du kan læse mere om legatet under afsnittet Fundats.

Legatet uddeles i portioner af 25.000 kr., og der er aktuelt 14 legatportioner tilbage som kan søges.

Betingelser for at søge

For at komme i betragtning til legatet, skal følgende fem betingelser være opfyldt:

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du og din kommende ægtefælle skal være dansk statsborger
  • Du og din kommende ægtefælle skal have fast bopæl i Københavns Kommune
  • Du eller din kommende ægtefælle skal være kunstner, håndværker eller præstebarn
  • Ansøgningen skal være indsendt inden ægteskabet bliver indgået

Der meddeles afslag, hvis den samlede bruttoårsindtægt for ansøger og ansøgers ægtefælle overstiger 499.000 kr. (2022).

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgningsskema der ligger længere nede på hjemmesiden skal anvendes.

Der lægges vægt på ansøgers økonomiske forhold, derfor skal der vedlægges:

Seneste årsopgørelse for Skattestyrelsen (alle sider) for ansøger og ansøgers kommende ægtefælle.

Sådan søger du

Du skal anvende ansøgningsskemaet, som ligger nederst på siden.

Du kan scanne og sende din ansøgning via sikker post til legat@kk.dk, eller anvende kontaktformularen der findes længere nede på siden.

Sådan bevilges og udbetales legatet

Alle ansøgere får svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen umiddelbart efter modtagelse af ansøgningen via DigitalPost (e-boks) eller pr. almindelig post, hvis du er undtaget for digital post.

Hvis du bliver tildelt en legatportion, vil beløbet blive indsat på din NemKonto, efter der er indsendt en vielsesattest.

Fundats

Legatet uddeles på vegne af Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Bredals Legat til medgiftsudstyr, hvor fundatsen lyder "medgiftsudstyr (brudeudstyrslegat) for kunstnere og professionister (håndværkere) og præstebørn".

Legater

Rådhuspladsen 1

1550 København V