To socialfaglige medarbejdere til Herberget Nøjsomhedsvej 12B – Københavns Kommunes herberg for udsatte unge

Søg jobbet

Pædagogik
Sagsbehandling
Fuldtid
Fastansættelse

Herberget er beliggende på Østerbro og har 20 pladser til beboere mellem 18 og 30 år.

Beboerne er karakteriseret ved, at de står uden fast bolig og har komplekse problematikker. Herberget udgør et specialiseret tilbud til unge med fokus på at støtte dem mod et mere selvstændigt liv i egen bolig.

Under opholdet på herberget er fokus på at støtte den enkelte til at skabe eller fastholde ressourcer til at navigere i eget liv. En del af opgaven på Nøjsomhedsvej 12B er at bistå i en udredning og afklaring af eventuelle støttebehov efter endt ophold i forhold til bolig, misbrug, eventuel psykiatri, uddannelse m.m. i tæt samarbejde med beboeren.

Den målrettede indsats på Nøjsomhedsvej 12B skal være med til at skabe fundamentet for den bedst mulige overgang til egen bolig og fastholdelse af denne. Herberget udgør en stabil og genkendelig ramme, der søger at give den enkelte beboer den nødvendige ro, så de kan koncentrere sig om de udfordringer, der kan stå i vejen for deres ønsker og håb. Dette udføres i en koordineret indsats mellem beboer, personale, myndigheder og relevante samarbejdspartnere.

På Nøjsomhedsvej 12B arbejder vi metodisk med Low Arousal som den bærende tilgang i kontakten med beboerne. Dette understøtter en rolig dagligdag uden konflikter på tilbuddet og skaber sunde, trygge rammer, der giver den enkelte beboer ro til at afklare deres behov og ønsker i samarbejde med det kompetente personale.

Du vil blive en del af en personalegruppe med forskellige socialfaglige uddannelser og erfaringer, som er generøse med deres faglighed for at styrke den fælles indsats for beboerne på tilbuddet.

Beboerne har ofte flere komplekse problematikker, herunder i forhold til at være bevidst om og mærke egne behov i forhold til søvn, mad m.m., udfordringer der påvirker den enkeltes muligheder for at skabe en stabil hverdag og døgnrytme. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med disse problematikker.

Vi arbejder med at implementere den nye Hjemløsereform, herunder et fokus på vores arbejdsgange og styrket samarbejde med myndigheder. Som led i dette arbejde søger vi at understøtte den bedst mulige overgang fra herberg til egen bolig for den enkelte, da denne overgang ofte kan være en sårbar tid. Du vil skulle være en del af denne udvikling og med din faglighed understøtte helhedssynet på ressourcer og opbyggelse/fastholdelse af nødvendige færdigheder for at kunne fastholde en selvstændig bolig.

Vi forventer, at du

 • har en relevant socialfaglig uddannelse som pædagog eller tilsvarende socialfaglig uddannelse.
 • har erfaring fra arbejdet med udsatte borgere.
 • tør stille spørgsmål og finde nye faglige vinkler.
 • tager ansvar for opgaveløsningen.
 • er en god kollega.

Du kan forvente

 • en arbejdsplads med plads til faglig udvikling.
 • en arbejdsdag med muligheder.
 • beboere, der har behov for din faglige støtte.
 • medindflydelse og ansvar.
 • supervision og faglig sparring.
 • mulighed for at afprøve teori i praksis.

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse den 1. september 2024.

Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Du vil indgå i 12-ugers rul med både dag- og aftenvagter, hver fjerde weekend samt 3 nattevagter i det 12-ugers rul.

Løn i henhold til principperne om Ny Løn i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Informationsmøde for mulige ansøgere – tirsdag den 16. juli kl. 18.30-20.00 vil det være muligt at komme og høre mere om arbejdet, metode, vision og rammer for arbejdet på Nøjsomhedsvej 12B (der er ikke tilmelding til informationsmødet).

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lederen af Nøjsomhedsvej, Mai-Britt Frøkiær mandag til fredag mellem kl. 10.00-14.00 på 2053 8319. Mai-Britt holder ferie i uge 27.

Søg via linket senest søndag den 21. juli 2024
Samtaler forventes afholdt i uge 30/31. Notér gerne i din ansøgning om du er på ferie en af de pågældende uger.