Socialforvaltningen søger en datafuldmægtig til projekt i Borgercenter Voksne

Søg jobbet

It og kommunikation
Økonomi
Andre arbejdsområder
Fuldtid
Tidsbegrænset job (vikariater, projektstillinger mv.)

Har du lyst til at programmere og omsætte data og tal til konkret handling i landets største kommune? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med krydsfeltet mellem økonomi og data? Så er denne stilling måske dit næste job. 

Borgercenter Voksne er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og arbejder med drift og udvikling på området for psykiatri, udsatte voksne, rusmidler og hjemmepleje til socialt udsatte borgere. Staben består af tre stabsområder med ca. 125 ansatte i alt. Vi arbejder først og fremmest for at støtte udviklingen af indsatsen til borgerne, men bringer også relevant viden fra praksis til beslutningstagere i kommunen.

Som dataprojektmedarbejder vil du blive en del af temaet Data, Analyse og Ledelsesinformation bestående af syv medarbejdere heraf to studerende. Teamet varetager opgaver indenfor dataunderstøttelse, ledelsesinformation og datakvalitet - teamet er placeret i økonomistaben.

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø og engagerede kolleger. Vi søger en medarbejder, som vil være spydspids i krydsfeltet mellem økonomi og aktivitetsdata, og som kan lave handlingsunderstøttende ledelsesinformation til økonomipartnerne. Du vil således få dit eget projekt og din egen portefølje – sideløbende med løsning af ad-hoc opgaver. Du har reference til fagligt ansvarlig teamleder.

Typiske arbejdsopgaver

 • Afdækning af data til projektet
 • Koordinering med økonomipartnere om leverancer
 • Udarbejdelse af datatræk og bearbejdning i SQL, Excel og Power BI – evt. Python
 • Dokumentation af data og datamodel
 • Faste leverancer af data til prognoser og budget
 • Datakvalitetssikring og fejlfinding
 • Mulighed for at målrette parallelle opgaver efter interesser

Vi regner med, at du

 • har interesse for at arbejde med tal, data og økonomi
 • har erfaring med Excel og Power BI – gerne DAX programmering
 • har kendskab til statistiske programmer
 • kan samarbejde med alt fra chefer til praktikere
 • kan formidle vigtigheden og essensen af data og datakvalitet så det giver mening i praksis
 • kan afkode bestillinger fra praksis – kvalificere ønsker og levere det organisationen har brug for
 • kan arbejde logisk, struktureret og nyder kompleksiteten i dataarbejde i en stor organisation
 • er selvstændig, initiativrig og samarbejdsorienteret
 • har erfaring med databehandling af store mængder af data – gerne registervariable

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset til et år. Tiltrædelse 1. september 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen så kontakt gerne teamleder Helle Kløft på 2117 5305.

Arbejdsstedet er beliggende på Islands Brygge.

Søg via linket senest søndag den 21. juli 2024
Ansættelsessamtaler holdes mandag den 29. juli 2024.

Om Borgercenter Voksne (BCV)
I Borgercenter Voksne (BCV) hjælper vi københavnere i udsatte og psykisk sårbare positioner. Vi tager afsæt i borgernes håb, drømme og ressourcer og understøtter den enkeltes vej mod et mere selvstændigt liv – og med en større kobling til det almindelige samfundsliv. Vi har fokus på borgerens recovery gennem en rehabiliterende indsats. BCV’s kerneopgave er at støtte den enkelte borgers udvikling mod at leve et så godt og selvstændigt liv som muligt.