Søg

Pædagoger med faglige ambitioner til Specialfritidsinstitutionen ved Øresundsskolen

Søg jobbet

Pædagogik
Fuldtid
Fastansættelse

Vi søger to pædagoger til faste stillinger. Begge stillinger er på 37 timer om ugen (33-37 timer kan forhandles). Vi ønsker at besætte stillingerne den 1. februar 2022 eller hurtigst muligt.

Øresundsskolen er en folkeskole, som varetager specialundervisning og fritidstilbud for børn med vidtgående psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, herunder børn med multiple funktionsnedsættelser og børn med autisme. Skole og fritidsordning (KKFO) har et integreret pædagogisk, organisatorisk og administrativt samarbejde i gode, fælles fysiske rammer på Ydre Østerbro. Skolen har i skoleåret 2021/2022 i alt 121 elever fra 0.-10. klassetrin. Skole og KKFO har tilsammen 118 engagerede medarbejdere fordelt på pædagoger, lærere, ergoterapeuter og pædagogmedhjælpere. Der samarbejdes omkring 15 klasser i både monofaglige og tværfaglige teams med vægt på at skabe sammenhængskraft.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog
 • har erfaring med elever med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
 • har erfaringer med multiple funktionsnedsættelser
 • har erfaring med eller interesse for brug af alternative kommunikationsformer
 • har interesse for at arbejde med læringsaktiviteter i den understøttende undervisning og KKFO
 • kan beskrive og skriftliggøre børns potentialer og progression i elevplaner
 • er kreativ i forhold til at tænke bevægelse ind i aktiviteter
 • er tålmodig, rummelig, initiativrig og igangsættende
 • er indstillet på at arbejde tværprofessionelt i et team med øvrige faggrupper
 • har gode samarbejdsevner og kan tage ansvar
 • kan bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag
 • har lyst til at deltage på lejrskole

Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende arbejdsplads i et specialområde, der er i stor udvikling. Du kommer til at arbejde med en mangfoldig og fantastisk elevgruppe, engagerede og dygtige kolleger og i et stærkt forældresamarbejde.

Arbejdstiden indbefatter, ud over den understøttende undervisning og fritidshjemstid, bl.a. tid til forberedelse, teammøder, kompetenceudvikling og elevplansskrivning, som laves i samarbejde med det tværfaglige team. Den daglige arbejdstid er i tidsrummet mellem kl. 07-16.30 hver dag, hvor fritidstilbuddet lukker, herudover må du forvente planlagte aftenmøder og pædagogiske lørdage.

På Øresundsskolen har vi en helhedsorienteret tankegang og meningsskabelse i hverdagen for både voksne og børn. Vi lægger vægt på at møde hinanden med positivitet og har god, åben og involverende dialog i alle sammenhænge.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. I forbindelse med ansættelserne indhenter vi børne- og straffeattest og tager referencer.

Mere information
Du kan læse mere om Øresundsskolen her. Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger hos KKFO-leder Majken Sejer Andersen 2476 0846.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via linket senest fredag den 7. januar 2022
Vi holder samtaler efter ansøgningsfristen.