Opnormering af Børne- og ungerådgivere til Borgercenter Handicaps Børneområde Autismeteamet

Søg jobbet

Sagsbehandling
Fuldtid
Fastansættelse

Vil du være med til at skabe positive forandringer for børn med handicap og deres familier? Har du lyst til at udvikle dig både fagligt og personligt via dit arbejde? Så er du måske den kollega, vi mangler til Borgercenter Handicaps Børneområde.

”Det motiverer mig at gøre en forskel ved at understøtte, at børn med funktionsnedsættelser kan få adgang til et børneliv på lige vilkår med andre børn.”

”Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag, også selvom der kan være svære beslutninger, der skal træffes. Men jeg ved, at jeg aldrig står alene med det." (Medarbejder autismeteamet)

Om stillingerne
Vi opnormerer i autismeteamet og søger i den forbindelse to børne- og ungerådgivere til teamet.

Du vil blive en del af vores autismeteam på Børneområdet og kommer til at arbejde med sagsbehandlingen for børn med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser og deres familier.

Autismeteamet er en afdeling under Børneområdet i Borgercenter Handicap og består aktuelt af 14 faste børne- og ungerådgivere, en netværkskonsulent, en faglig koordinator og en afdelingsleder. Vi opnormerer ligeledes med en koordinator, så teamet vil bestå af 16 faste børne- og ungerådgivere, en netværkskonsulent, to faglige koordinatorer og en afdelingsleder.

Børneområdet varetager sagsbehandlingen efter bestemmelserne i Barnets Lov for børn med funktionsnedsættelse i alderen 0-15 år og deres familier. Generelt for Børneområdet arbejder vi helhedsorienteret og varetager derfor sagsbehandlingen af både de handicapkompenserende ydelser (Barnets Lov § 86, § 87 og § 90 jf. SEL § 84) og de støttende indsatser samt anbringelser.

Hvem er du?
Det vigtigste er, at du kan se dig selv i rollen som børne- og ungerådgiver på myndighedsområdet.

Du kan både være nyuddannet og erfaren. Uanset erfaring tilbyder vi dig som nyansat en grundig oplæring, og du kommer til at deltage i Borgercenter Handicaps kompetenceudviklingsprogram. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og har flair for struktur og overblik.

Det er ikke et krav, at du har handicapfaglig viden, men du skal have interesse for at få det. Du skal være motiveret for at tage med på en rejse, hvor du kan opbygge eller udbygge din erfaring både fagligt og personligt og bidrage til, at vi som team udvikler os og løser vores opgaver med høj kvalitet.  

Hverdagen på autismeområdet
I autismeteamet er vi hver dag i kontakt med børn med handicap og deres familier, som har brug for vores faglige viden og indsats for at skabe positive forandringer i barnets liv. For at løse den opgave bruger vi mange forskellige kompetencer - både faglige og personlige.
 

Du kommer til at bruge din socialfaglige baggrund, men også din evne til at møde den specifikke familie og det enkelte barn og rumme den situation, de står i. Når familierne kommer til os, er de ofte i sorg eller krise, og der er stort behov for empati, situationsfornemmelse og rummelighed i mødet. Vi møder barnet og familierne med en faglig nysgerrighed ift., hvad vi kan tilbyde, og vi søger proaktivt at tænke i løsninger og muligheder.

Vi bestræber os på at være tydelige i vores kommunikation om, hvad der skal ske, og hvad mulighederne er. Vi inddrager barnet og familierne og kommunikerer klart og tydeligt, så de føler sig set og hørt.

Det er ikke altid, vi kan imødekomme barnets og familiernes ønsker. Du skal derfor kunne rumme det dilemma, der kan være i rollen som myndighed, hvor man skal træffe og formidle afgørelser indenfor givne rammer og gældende lovgivning. I den forbindelse sætter vi en ære i at formidle information og afgørelser, der bygger på et juridisk og socialfagligt grundlag på en måde, så det bliver let forståeligt for modtageren.

Vi lægger vægt på faglig sparring i hverdagen og på, at man åbent kan drøfte, hvis man er i tvivl eller har brug for andres perspektiver på en sag. Vi lægger vægt på, at vi kender hinanden som kolleger til gavn for både trivslen og fagligheden.

Vi tilbyder

  • grundig oplæring og deltagelse i Borgercenter Handicaps kompetenceudviklingsprogram
  • mentorordning
  • en nærværende og tydelig ledergruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte retning, rammer og ambitioner for arbejdet
  • engagerede og dygtige kollegaer, som prioriterer det gode samarbejde i en travl hverdag
  • mulighed for at bringe din faglighed i spil og gøre en vigtig forskel for børn med handicap og deres familier
  • supervision
  • en arbejdsplads med fleksibilitet og mulighed for hjemmearbejdsdage
  • sociale arrangementer og faglige eftermiddage

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er i henhold til gældende overenskomst for socialrådgivere, socialformidlere, administrativt personale/HK og efter principper om lokal løndannelse.

Ansættelse er fra den 15. august 2024 eller snarest muligt derefter. 

Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Der vil blive indhentet reference fra tidligere ansættelse samt udvidet børne- og straffeattest, inden stillingerne kan besættes.

Borgercenter Handicap er en røgfri arbejdsplads.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Nanna Lund på 2374 2891.

Vi er beliggende på Borups Allé, 2200 København N.

Vi er meget interesserede i at vide, hvad der motiverer dig mest ved at skulle arbejde indenfor handicapområdet. Så skriv meget gerne om det i din ansøgning.

Søg via linket senest torsdag den 18. juli 2024
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 30.

Om Borgercenter Handicap (BCH)
Vores målgruppe er københavnere med betydeligt varigt nedsat funktionsevne. Vi består af et myndighedsområde med ca. 333 medarbejdere og 10 centerfællesskaber bestående af 61 tilbud med ca. 2.200 ansatte. Vi arbejder ud fra Socialstrategien, en by med plads til alle, under overskrifterne et værdigt liv, et selvstændigt liv, en helstøbt og langsigtet løsning samt en sund og faglig stærk organisation. Du kan læse om Socialforvaltningen og om Borgercenter Handicaps vision og målsætninger på Københavns Kommunes hjemmeside
 www.kk.dk og om Borgercenter Handicap på www.bch.kk.dk.