Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Leder af Familieplejen København

Søg jobbet

Ledelse
Fuldtid
Fastansættelse

Da den nuværende leder går på efterløn, søger vi efter en ny leder af Familieplejen København. Udover at du har en stærk faglig profil og en ambition om at sætte din organisation i spil, skal du gå forrest for Familieplejens samarbejde med øvrige aktører på feltet i den faglige og strategiske udvikling af området.

Om Familieplejen København
Familieplejen København er Københavns Kommunes familieplejeorganisation. Fordelt i teams og faglige arbejdsfællesskaber er der ansat 36 medarbejdere, heraf 26 familieplejekonsulenter. De varetager den daglige kontakt til cirka 500 plejefamilier med cirka 700 børn i forskellige former for anbringelse og aflastning.

Familieplejen arbejder udviklingsorienteret med kerneopgaven, som er rekruttering af plejefamilier, sikring af kvalificerede match og pædagogisk supervision til plejefamilier. Herudover varetager vi efteruddannelse for alle plejefamilier i form af kurser og 'Tæt Støttede Opstartsforløb'.

Vi har adresse på Østerbro.

Din position
Som leder af Familieplejen understøttes du i det daglige af to faglige koordinatorer samt et mindre flerfagligt stabsteam. Du refererer til centerchefen, som du har et tæt samarbejde med. Sammen med centerchefen og centrets fire øvrige institutionsledere udgør du centrets ledelse, der driver den faglige og organisatoriske strategi i centret.

Du navigerer i flere forskellige organisatoriske kontekster; i din egen organisation, i centret, borgercentret og Socialforvaltningen. Hertil kommer mange forskellige, og ofte parallelle, samarbejdsrelationer med andre forvaltninger, fagprofessionelle og aktører i civilsamfundet.

Med specialiseret viden om området og et godt blik for Familieplejens kerneopgaver og den daglige drift, er du en central aktør i den faglige omstilling i Borgercentret, ’En plads i Fællesskabet’, og du skal lede organisationen i forbindelse med den kommende familieplejereform, som er besluttet som en del af Barnets Lov.

Dine opgaver
Med et vidensbaseret afsæt understøtter du dine medarbejdere i at opnå de mest virkningsfulde løsninger. Derudover spænder dine opgaver fra driftsorienterede opgaver, økonomistyring og personaleledelse til ledelse af og deltagelse i faglige og strategiske udviklings- og forandringsprocesser. Sammen med din organisation skal du blandt andet:

  • Sørge for en sikker drift og et sikkert, sundt og fagligt udviklende arbejdsmiljø med en god trivsel blandt medarbejderne.
  • Sikre og videreudvikle den faglige kvalitet med udgangspunkt i Familieplejens Faglige Standard samt gældende lovgivning.
  • Udvikle Familieplejens arbejde, herunder fx nye familieplejebaserede indsatser og eksisterende projekter i regi af Familieplejens udviklingsplan.

Dine kompetencer
Vi ønsker en fagligt engageret leder, der ubesværet kan skifte perspektiv mellem detalje, overblik og strategisk fremsyn. Du omsætter den strategiske retning for Familieplejen i den måde, du agerer og leder organisationen.

Med ro, overblik og rettidighed fokuserer du dine handlinger og gør det, den konkrete situation kalder på. Du skal kunne navigere sikkert i dit ledelsesrum ved at organisere og prioritere dine opgaver, og du skal forstå at dele opgaver og ansvar med de faglige koordinatorer, tillidsvalgte såvel som medarbejdere ved at stille krav til dine omgivelser og give udtryk for dine positive forventninger til den enkeltes betydning for organisationen og din ledelse.  

Vi ønsker en leder, der både kan handle – tage ansvaret og agere, såvel som en, der er i stand til at facilitere – understøtte, at andre gør det. Derfor har du et godt blik for familieplejekonsulenternes opgaver og en anerkendende, mentaliseringsbaseret og respektfuld tilgang, så du er i stand til at inspirere, udvikle og lede medarbejderne og ikke mindst relationerne imellem dem.

Konkrete forventninger

  • Solidt kendskab til børne- og ungeområdet og den betydning social udsathed og omsorgssvigt har for børn og unges udvikling.
  • Erfaring med personaleledelse samt ledelse af drift og økonomi.
  • Erfaring med faglig ledelse indenfor familieplejeområdet og et velkonsolideret kendskab til den jura og de arbejdsgange, der knytter sig til området.
  • Relevant efteruddannelse og gode mundtlige og skriftlige kompetencer.

Praktisk
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring jævnfør principperne i Ny løn. Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Ansættelse den 1. september 2022.

Oplysninger og kontakt
Du kan kontakte centerchef Bente Nielsen på telefon 6025 5987.

Læs mere

Søg via linket senest onsdag den 1. juni 2022

Ansættelsessamtaler
Der afholdes samtaler i juni. Indkaldes man til anden samtale gennemføres en personlighedstest forud for denne.

  • Første samtalerunde: Mandag den 13. juni.
  • Anden samtalerunde: Torsdag den 16. juni.