Søg

Lærer til Heerup Skole, specialskole for elever med vidtgående generelle udviklingsforstyrrelser

Søg jobbet

Undervisning
Fuldtid
Fastansættelse

Vi søger en lærer til ansættelse den 1. oktober 2022.

Vi er en specialskole for elever med vidtgående generelle udviklingsforstyrrelser, blandt disse også elever med autismespektrumforstyrrelser. Skolen er et helhedstilbud, og det tværfaglige samarbejde er en af hjørnestenene i vores hverdag.

Vi arbejder TEACCH-inspireret med en gennemgående visualisering og struktur for vores elever. Herudover arbejder vi med LP og er en DGI-certificeret udeskole.

Vi kan tilbyde

  • et job med faglige og personlige udfordringer i et spændende tværfagligt miljø  
  • glade og livlige børn og voksne  
  • et godt arbejdsklima

Dine opgaver vil blandt andet være at

  • tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og behov  
  • samarbejde i team med lærere og pædagoger om en visuel og struktureret hverdag  
  • samarbejde med forældrene og være åben overfor elevernes forskellige kulturelle baggrunde 
  • arbejde helhedsorienteret og skabe alsidighed i børnenes hverdag  

Faglige og personlige kvalifikationer  

  • Du har et rummeligt menneskesyn
  • Du er læreruddannet
  • Du har dokumenteret erfaring med undervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autismespektrumforstyrrelser og/eller erfaring med undervisning af børn på et meget tidligt udviklingstrin

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for lærere m.fl. samt arbejdstidsaftale ved den vidtgående specialundervisning for børn og voksne i Københavns Kommune.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi børne- og straffeattester samt referencer.

Mere information
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos skoleleder Frank Paulsen eller souschef Winni Gammelgaard på 3317 1133.

Søg via linket senest søndag den 21. august 2022
Vi afholder samtaler straks efter ansøgningsfristens udløb.