Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Koordinator til prioritering af vedligehold af bygninger i Københavns Ejendomme og Indkøb (barselsvikar)

Søg jobbet

Politik og administration
Fuldtid
Tidsbegrænset job (vikariater, projektstillinger mv.)

Har du en planlægger og koordinator i maven? Vil du bidrage til, at Københavns Kommunes bygninger er sunde, sikre og miljøvenlige, og kan du lide at udvikle og implementere arbejdsgange og processer? Så er du måske vores nye medarbejder.

Om stillingen
I Københavns Kommune har vi en ejendomsportefølje på 2,6 mio. m2 fordelt på ca. 830 ejendomme og et årligt vedligeholdelsesbudget på mellem 400 og 600 mio. kr. Hvert år bruger vi mange mio. kr. på gode vedligeholdelsesprojekter. Vi har samtidig en ambition om at blive endnu bedre til at få så meget som muligt ud af vores ressourcer, sikre høj kvalitet, bæredygtigt byggeri, energieffektive bygninger og skabe gode rammer for Københavns Kommunes brugere af bygningerne.

Du vil blive en del af et team på 5 personer i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), der har til opgave at lave langsigtede planer, udarbejde strategier for vedligehold og, med udgangspunkt i de overordnede målsætninger, prioritere hvilke vedligeholdelsesopgaver, der skal igangsættes hvert år.

Dine opgaver
Du vil i teamet være den, som har ansvaret for en række forskellige proces- og koordineringsopgaver. F.eks. vil du have ansvar for at sikre, at de vedligeholdelsesopgaver som fagforvaltningerne ønsker at bestille i KEID, er godt beskrevet, og at rammerne for opgavebestillingen er klare, inden de igangsættes af vores byggeprojektledere. Du vil blive indgangen til vores team for fagforvaltningerne og have den indledende dialog om opgaven. 

Herudover vil du få ansvaret for følgende:

 • Videreudvikle og implementere vores arbejds- og forretningsgange i samarbejde med vores nærmeste samarbejdspartnere om fx prioritering af vedligehold, genhusning og beslutningsprocesser
 • Koordinere og supportere på langsigtede vedligeholdelsesprojekter på større ejendomskomplekser som fx Skt. Joseph
 • Indgå i arbejdet med at udvikle vores strategier for prioritering og eksekvering af vedligehold
 • Udarbejde og bidrage til budgetnotater, politikersvar og indstillinger

Du vil skulle have dialog med mange forskellige personer – f.eks. kollegaer i Københavns Ejendomme og Indkøb med høj byggefaglig viden og med kollegaer i kommunens øvrige forvaltninger, der vil have et blik for andre hensyn. Alt sammen noget der skal inddrages i prioriteringerne.  

Om dig
Du har en relevant uddannelse som geograf, byplanlægger, Tek-Sam eller lignende og har lyst til at arbejde med styring, koordinering og strategisk planlægning af vedligehold i en stor, politisk styret organisation. Nyuddannede opfordres også til at søge.

Derudover vil det være en fordel, hvis du:

 • har gode formidlingsevner, både mundtligt og skriftligt, og kan kommunikere tværfagligt
 • er god til at inddrage og har et godt blik for interessenternes behov
 • har en god organisationsforståelse og kan lide at arbejde med mange forskellige interessenter
 • er god til at arbejde på flere forskellige opgaver og projekter løbende
 • har viden om vedligehold og renovering af bygninger
 • kan håndtere store mængder data og er fortrolig med Excel
 • har kendskab til og eventuelt erfaring fra en politisk styret organisation
 • trives i og bidrager til et godt og uformelt arbejdsmiljø

Om os
Stillingen er placeret i enheden Planlægning og Byggeri til Drift. Enheden har en bred opgaveportefølje med base indenfor ejendomsvedligehold, miljø- sundhed- og sikkerhedsscreeningsprogrammer, energiindsatser, processer for byggeri til drift m.m. Det giver et spændende og stærkt fagligt og socialt miljø med rig mulighed for at tænke løsninger på tværs og for personlig udvikling. Enheden er en del af Center for Vedligehold, Energi og Teknik i Københavns Ejendomme og Indkøb, som er en del af Økonomiforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Jobbet er et barselsvikariat med en fuldtidsansættelse på 37 timer. Opstart den 1. august 2022 til den 1. juni 2023.

Løn og ansættelse efter erfaring og gældende overenskomst. Stillingen besættes hurtigst muligt.

Du vil arbejde på Borups Allé i København NV.

Vil du vide mere?
Uddybende spørgsmål kan rettes til kontorchef Lina Maria Johnson på 2688 4520.

Søg via linket senest tirsdag den 31. maj 2022

Københavns Ejendomme og Indkøb
Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 2.000 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m2. Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt. Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold samt en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 58.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører og samarbejdspartnere ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt.

Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk