Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

IT-Projektkonsulent til Forsikring og Risikostyring

Søg jobbet

Politik og administration
Fuldtid
Fastansættelse

Forsikring og Risikostyring søger en selvstændig og initiativrig IT-projektkonsulent, der ønsker at tiltræde stillingen i et mindre team i Københavns Kommune.

Om jobbet
Vi søger en IT-projektkonsulent, der blandt andet skal være med til at drive og udvikle IT-systemet bag forsikringsområdet i Københavns Kommune.

Du skal udvikle og optimere forsikringsområdets IT-system i tæt samarbejde med driften. IT-systemet fungerer som enhedens og kommunens forsikringssystem, der blandt andet håndterer hele skadeanmeldelsesprocessen.

Som IT-projektkonsulent vil du også skulle arbejde med at beskrive og genbeskrive de processer, der ligger til grund for enhedens forretningsgange for skadesanmeldelse og skadesbehandling, blandt andet med fokus på fremtidig automatisering. Du vil yderigere skulle foretage en IT-forundersøgelse på arbejdsskadeområdet.  

I jobbet vil du skulle kunne håndtere komplekse problemstillinger, samtidig med at du er bindeled mellem flere parter med forskelligrettede interesser. Du skal have en finger på pulsen for, hvad der sker indenfor (forsikrings-) teknologiens verden, med fokus på forretningsværdi over teknik. Du skal derfor have forretningsforståelse med særlig vægt på værdiskabelse.

Da vi er et lille team, skal du forvente at have mange hatte på. Derfor er det et plus, hvis du har erfaring fra startup-miljøet. Mødeledelse, planlægning, koordinering, forhandling, estimering, samt økonomi vil blive en integreret del af din hverdag, som vores nye medarbejder i Forsikring og Risikostyring.

Som projektkonsulent i Forsikring og Risikostyring vil du primært skulle arbejde med at udvikle vores IT-systemer. Dog vil der tillige være driftsopgaver, såsom dataanalyse, udarbejdelse af risikorapporter, økonomi- og budget opfølgninger, kodning i PowerBi, arbejde med og forståelse for kommunal forsikringsøkonomi. og forskellige kommunikationsmæssige opgaver herunder webudvikling, branding og undervisning i IT-systemerne.

Om dig
Du har en relevant akademisk og praktisk baggrund og minimum fem års erfaring. Det forventes at du arbejder selvstændigt og skal kunne træffe beslutninger, der vedrører forsikringsområdet og dets fremdrift.

Da vi udvikler på ServiceNow platformen er det vigtigt, at du har en forståelse for platformens muligheder og begrænsninger herunder datalogi, JavaScript og design pattens.

For at komme i betragtning til stillingen skal du kunne sætte flueben i flere af følgende punkter

 • Fem års dokumenteret erfaring med agile metoder
 • Indsigt i IT-arkitektur
 • Indsigt i datasikkerhed, compliance og GDPR
 • Programmering med fokus på kreativ problemløsning
 • Et eller flere projektlederkurser, herunder indsigt i IPMA, PMP, PRINCE 2
 • Indsigt i UX-design, informatik, Informations arkitektur og brugerflade udformning
 • Erfaring med IT-forundersøgelser og procesbeskrivelser
 • Erfaring med design og eksekvering af test
 • Indsigt i datadrevet programmering, kunstig intelligens og automatiseringsprocesser
 • Facilitering
 • Kommunikation
 • Medieproduktion
 • Web design af inter- og intranet
 • Grafisk design
 • Videoproduktion
 • Erfaring med Implementering og optimering af IT-systemer ud fra en brugerdrevet optik
 • Da vi arbejder i MS Office 365 er det vigtigt at du har i indsigt i MS Teams, Planner, SharePoint, PowerBi og Power Apps

Om os
Københavns Kommunes enhed Forsikring og Risikostyring har det overordnede ansvar for alle kommunens interne og eksterne forsikringer samt for behandling af kommunens forsikrings- og arbejdsskader. Vi er kommunens interne forsikringsselskab og har i samarbejde med forvaltningerne fastlagt, hvilken forsikringsdækning, som kommunen, dens institutioner og enheder skal have.

Vi arbejder aktivt med data og kvantitativ risikostyring for at kunne leve op til målsætningen om lavere samlede skadesomkostninger i Københavns Kommune.

Forsikring og Risikostyring er en enhed i Københavns Ejendomme og Indkøb, der er en del af Økonomiforvaltningen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse er efter gældende overenskomst. Arbejdstid fastlægges efter aftale.

Ansættelsesforhold aftales – afhængig af kvalifikationer og erfaring.

Stillingen forventes at være med tiltrædelse 1. juli eller efter aftale. Stillingen er en fastansættelse.

Fysisk er vi placeret i et stort og moderne domicil ved Fuglebakken Station med et godt arbejdsklima, nye kontorfaciliteter, massageordning, fitnessrum og kantineordning.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakteChef for Forsikring og Risikostyring Philip Junker på 2165 3096.

Sammen med din motiverede ansøgning og beder vi dig vedhæfte et opdateret CV.

Søg stillingen via nedenstående link senest 23. maj 2022
Vi forventer at holde samtaler i uge 22.

Københavns Ejendomme og Indkøb
Københavns Ejendomme og Indkøb har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje og for, at vi køber effektivt ind i kommunen. Vores ca. 2.000 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m2. Ligesom vi understøtter kommunens samlede indkøb på ca. 6,5 mia. kr. årligt.
Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold samt en professionel indkøbsorganisering frigør vi ressourcer til, at vores 58.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører og samarbejdspartnere ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk